Simon Peter Leban imenovan v deželno mladinsko konzulto

Predsedstvo Deželnega sveta je danes dopoldne imenovalo pet predstavnikov strank in političnih gibanj, ki so zastopane v Deželnem svetu, v deželno mladinsko konzulto. Med temi je tudi nadvse dejaven goriški 21-letni študent Simon Peter Leban, ki ga je deželnemu predsedstvu predlagal deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. Imenovanje predstavlja veliko priznanje tudi za slovensko stranko in njeno mladinsko skupino Mladi za prihodnost, ki ji Leban predseduje.

»Zadovoljen sem, da je Lebanova kandidatura prodrla, saj je političnih skupin in strank, ki so zastopane v Deželnem svetu kar nekaj, menda kakih deset, Slovenska skupnost pa je med najmanjšimi« je po imenovanju komentiral deželni svetnik Igor Gabrovec.

 Deželna mladinska konzulta na osnovi deželnega zakona št. 5 iz leta 2012 šteje skupno kar 26 članov, od teh pa je zagotovljeno mesto le enemu Slovencu, ki naj bi ga imenovala mladinska društva, ki so vpisana v poseben deželni seznam. Z imenovanjem Lebana preko Deželnega sveta lahko torej računamo vsaj na podvojitev naše zajamčene zastopanosti. Mandat članov mladinske konzulte traja tri leta. Njihova vloga in pristojnosti so zapisane v deželnem zakonu iz marca lani. Gre pa predvsem za organ, ki naj bi deželno upravo usmerjal v načrtovanje in uresničevanje posegov v korist mladih.

Deli