Potrjena možnost podaljšanja obdobja sečnje na zaščitenih območjih

Pristojna deželna služba je odgovorila na poseg deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca, ki je prejšnji teden predlagal podaljšanje termina sečnje na vseh evropsko zaščitenih območjih Sic-Zps tržaške in goriške pokrajine do 31. marca. Zahtevo je deželni svetnik Slovenske skupnosti osnoval na dejstvu, da so redna vzdrževalna dela v gozdu (sekanje drvi in čiščenje gozda) zaradi slabega vremena, večkratnega sneženja in dežja letos precej zaostala.

Kot znano, so nekatere občinske uprave (Zgonik, Repentabor in Devin Nabrežina) za to že zaprosile in dosegle podaljšanje termina. Deželna uprava v svojem odgovoru potrjuje Gabrovčevo izvajanje in upravičenost zahteve. Pristojna deželna služba bo torej brez oklevanja ugodila tudi preostalim Občinam, ki pa morajo za to zaprositi. Odgovor Dežele je zato Gabrovec posredoval vsem županom na zainteresiranem območju tržaške in goriške pokrajine.

Deli