Deželni svet SSk: nihče naj nam ne soli pameti, ker je naše delo brez senc

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, je od vedno predstavljala zdrav in čist obraz politike, zato se ne boji današnjih popoulističnih nastopov v državni in deželni politični areni. Delovanje v SSk je zmeraj temeljilo na požrtvovalnem prostovljnem delu ter na vrednotah slovenstva, demokracije, narodne samobitnosti, politične samostojnosti in avtonomnega upravljanja lastnega teritorija. To je bila tudi osnova, na katerem se je po vojni obudilo samostojno politično delovanje demokratičnega dela Slovencev in ga je stranka SSk sprejela ob svojem nastanku na Tržaškem leta 1961, na Goriškem leta 1975 ter ob združitvi v deželno stranko 24. maja 1975. Ti trdni temelji so omogočili vse do danes, da je SSk bila in je protagonist političnega življenja v deželi FJk, v njenih pokrajinah ter v vseh tistih občinah, kjer je od vedno prisoten slovenski živelj. Prav zaradi tega se lahko SSk danes brez kakršne koli sence na delu njenih ljudi lahko neposredno sooča tudi z Gibanjem 5 zvez. Tako je na včerajšnjem deželnem svetu SSk začel svoj uvodni poseg deželni tajnik Damijan Terpin, ki je še poudaril, da bodo razni Grillovi somišljeniki zastopnikom slovenske stranke solili pamet o morali v politiki šele potem, ko bodo sami imeli za seboj 35 let trdega prostovoljnega političnega dela, za katerega ne bodo prejemali nikakršnih honorarjev, kot se dogaja vsem, ki delajo za slovensko stranko.

Zasedanje izredno dobro obiskanega deželnega sveta SSk je vodila predsednica Fulvia Premolin, ki je na začetku na kratko obnovila potek pogajanj med SSk in Demokratsko stranko glede dogovora za politične in deželne volitve, ki je bil končno sklenjen. Prisotne člane je nagovorila, da je za SSk to najvažnejše obdobje, v katerem se morajo vsi zavzeti za dosego izvolitve strankinega predstavnika v deželni svet FJk. SSk je po njenem prepričanju v dobri formi in čeprav politični razpleti na državnem in deželnem nivoju lahko vzbujajo upravičene skrbi, ima slovenska zbirna stranka vse argumente, da se uspešno uveljavi kot vselej do danes.

Deželni tajnik Damijan Terpin je v svojem poročilu podal izčpno predstavil pogajanja in vsebino dogovora med SSk in Demokratsko stranko in podal analizo političnih volitev, predstavil pa je osnutek kandidatnih list za vseh pet volilnih okrožij dežele FJK, kjer bo SSk nastopila samostojno s sibolom lipove vejice. Medtem, ko sta volilni listi za Trst in Gorico skoraj zaključeni, bo treba v naslednjih dneh še nekoliko dopolniti liste za Videm, Tolmeč in Pordenon. Deželni svet je poveril deželnemu tajništvu mandat, da na podlagi smernic, ki so izšle iz poglobljene razprave, priprelje postopek o kandidaturah do konca in naredi vse, da bodo liste SSk dobre in verodostojne. Cij pa je da SSk doseže vsaj 1% vseh glasov in s tem izvoli ponovno svojega samostojnega deželnega svetnika. To je za celotno našo narodno skupnost v danih političnih razmerah še posebej pomembno, saj glede na zaplete pri drugih strankah, zmanjšanje števila deželnih svetnikov in glede na porast protestniških glasov, ima le SSk najbolj realno možnost, da ponovno zagotovi slovenski glas v bodočem deželnem svetu FJK. V zaključnem delu svojega poročila je Terpin spregovoril še o vsebini volilnega programa SSk, o katerem se je nato razvila razčlenjena razprava, katere so se udeležili številni člani deželnega sveta stranke.

Deželni svetnik Igor Gabrovec je v svojem posegu poročal o preiskavah finančne straže glede stroškov deželnih svetnikov. Ta afera močno pogojuje bližajoče deželne volitve. Sam se je že obrnil na tožilstvo, da mu izda potrdilo, da ni tudi sam v presikavi in pri tem potrdil vestno, odgovorno in zakonito ravnanje s finančnimi sredstvi, ki so mu bila, kot vsem ostalim svetovalcem, zaupana za opravljanje svojega poslanstva.

Oseben stik z občani je bil označen kot najboljše sredstvo volilne kampanije in SSk je to znala vedno dobro opraviti. Številni izvoljeni upravitelji stranke so tudi garancija za skrb na teritoriju in za primerne razvojne strategije v spoštovanju njegovih značilnostih. Velik pomen ima poudarek na avtonomiji, ki se more poznati tako na političnem kot tudi na upravnem področju. Med prednostnimi nalogami ostaja seveda skrb za mlade, ki so najbolj prizadeti zaradi pomanjkanja dela in morajo zaposlitev iskati celo v tujini, kar je posebno zaskrbljujoč podatek tudi za našo narodno skupnost. Civilna družba slovenske manjšine v FJk mora dobiti nove oprijeme, da lahko bolje kljubuje trenutni situaciji, pri tem pa mora ostati čvrsto zvezana s teritorijem. Slovensko šolstva pa naj ostane zvesto svojemu izvornemu poslanstvu, da poleg znanja oblikuje tudi slovensko narodno zavest.

Trst, 8. marec 2013                                                            Deželno tajništvo SSk

Deli