Podaljšati obdobje sečnje v zaščitenih conah ZPS SIC

Dežela naj za mesec dni podaljša sečnjo na vseh evropsko zaščitenih območjih Sic-Zps tržaške in goriške pokrajine, saj so redna vzdrževalna dela v gozdu (sekanje drvi in čiščenje gozda) zaradi slabega vremena, večkratnega sneženja in dežja letos precej zaostala. Zadnji termin za tovrstne posege bi po pravilu zapadel z današnjim dnem. Nekatere občinske uprave so že same zaprosile in dosegle podaljšanje sečnje do 31. marca. »Najboljše in edino smotrno pa je, da podaljšanje termina obvelja za celotno območje, ki je podvrženo sličnim pravilom in so ga pogojevale prav tako zelo podobne, ko že ne enake, vremenske razmere« je v svojem pismu deželnemu ravnateljstvu za kmetijstvo in gozdarstvo poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec in v tem smislu prosil, naj pristojni uradi čimprej tudi uradno objavijo vest o podaljšanju sečnje do konca marca. 
Deli