Dogovor SSk-PD

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, in Demokratska stranka-Partito Democratico v deželi Furlaniji Julijski krajini sta v torek, 12. februarja, sklenili politični dogovor, ki zadeva februarske, predčasne politične volitve za italijanski parlament in volitve za obnovo deželnega sveta, ki bodo v aprilu. Sklenitev sporazuma končuje dolg postopek, ki obnavlja in dopolnjuje dogovor iz leta 2008.

Volilni dogovor sloni na predpostavki, da sta obe stranki samostojni in vsaka si na enakovreden način prizadeva za pravice in koristi slovenske narodne skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini. Njuni različni politični tradiciji pa sta osnova za boljše medsebojno delovanje, kar je v korist celotni deželni družbeni skupnosti. Iz tega sledi skupno prizadevanje za učinkovitejše sodelovanje, ki se bo primarno udejanjalo preko izvoljenih predstavnikov obeh strank.

Dogovor med SSk in Demokratsko stranko vsebuje tudi nekaj programskih točk, prva od katerih zadeva udejanjanje pravic Slovencev v FJK preko izvajanja zaščitne zakonodaje, ki je zaobjeta v državnih zakonih 482/99 in 38/01 ter v deželnem zakonu 26/2007 in sloni na mednarodnih sporazumih. Sledijo prizadevanje za državno in krajevno reformo predstavniških teles, pri čemer mora biti zagotovljeno predstavništvo slovenske narodne skupnosti; priznavanje politične pluralnosti, ki zadeva slovensko narodno skupnost v FJK; skupna in usklajena skrb za primerno in učinkovito financiranje slovenskih organizacij; skupna podpora razvoju čezmejnega sodelovanja, še posebno na področju severnega Jadrana ter pri ovrednotenju pobud, kakršno predstavlja EZTS med občinami Gorica-Nova Gorica-Šempeter/Vrtojba.

Zato stranka Slovenska skupnost podpira liste Demokratske stranke za Senat in Poslansko zbornico na predčasnih volitvah, ki bodo ta konec tedna, 24. in 25. februarja. SSk za deželne volitve aprila 2013 podpira predsedniško kandidatinjo Deboro Serracchiani, Demokratska stranka pa sklene volilno povezavo s SSk, na podlagi 4. odstavka člena 23 deželnega zakona 17/2007.

Stranko SSk čaka sedaj oblikovanje volilnih list za deželne volitve, na katerih se namerava letos predstaviti v vseh petih volilnih okrožjih dežele FJK. Glavni cilj stranke je seveda ponovitev in izboljšanje volilnega rezultata iz leta 2008, ko je SSk prejela 7008 oziroma 1,3% glasov in izvolila Igorja Gabrovca v deželni svet FJK.

 
Deli