GABROVEC: Deželni zakon o Prvi svetovni vojni lahko še izboljšamo

Šesta stalna komisija Deželnega sveta je danes dopoldne odobrila zakonski osnutek št. 229 o zaščiti in ovrednotenju zgodovinsko-kulturne dediščine Prve svetovne vojne in s tem vezanimi pobudami, ki bodo obeležile njeno stoletnico. Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je na zasedanju pristojne komisije predlagal in zagovarjal vrsto popravkov, med katerimi tudi potrebo po enakovrednem ovrednotenju in spoštovanju vseh vojaških in civilnih žrtev prve vojne, tako na avstro-ogrski kot na italijanski strani. Pri tem je Gabrovec posebej izpostavil dejstvo, da se je velik del prebivalstva od Trsta do Trbiža takrat prepričano in hrabro boril na strani habsburške monarhije. Povojno zgodovinopisje je to dejstvo zamolčalo ali vsaj razvrednotilo, kar priča tudi dejstvo, da na deželnem območju, če izvzamemo redka vojaška pokopališča, skoraj ni spominskih obeležij na avstro-ogrske vojake. »Prav tako je bila zamolčana in dejansko ne raziskovana žrtev, ki jo je utrpelo civilno prebivalstvo v zaledju fronte, saj so bile porušene cele vasi, ženske, otroci in starci pa izseljeni in mnogi so zboleli, hirali in umrli daleč od domačih krajev. Po prvih ocenah je bilo tovrstnih civilnih žrtev vojne približno sto petdeset tisoč« je še poudaril deželni svetnik Gabrovec, ki se je opredelil tudi za posebno kulturno in turistično ovrednotenje območja Grmade in vloge slovenskih vasi v zaledju. »Grmada je bila zadnja obrambna trdnjava za Avstrijo nadvse pomembnega Trsta in kot taka vojaško ni nikdar padla« je še dejal Gabrovec. Komisija, v kateri ima seveda politično večino desno sredinska koalicija, ni sprejela Gabrovčevega popravka, ki bi v po zakonu predvidenem posvetovalnem organu zajamčil prisotnost predstavnika slovenske narodne skupnosti. »Če bo zakon prišel v obravnavo Deželnega sveta, kar ni zelo verjetno, bo potrebno besedilo še izpiliti in dopolniti, saj bo stoletnica prve svetovne vojne pomembna priložnost za razvoj novih turističnih in gospodarskih pobud na naših tleh« je zaključil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.
Deli