Srečanje med strankama Nova Slovenija in Slovensko skunostjo

 

V ponedeljek, 15. oktobra je bilo v Ljubljani srečanje med vodstvoma strank Nova Slovenija in Slovenske skupnosti. Sedemčlansko delegacijo SSk sta vodila predsednica Fulvia Premolin in tajnik Damijan Terpin, z njima so bili še podpredsednik Hadrijan Corsi ter člani deželnega tajništva Julijan Čavdek, Igor Pavel Merkù, Mara Černic in Maurizio Vidali. Za Novo Slovenijo so bili prisotni predsednica Ljudmila Novak, podpredsednika Alenka Šverc in Janez Dular, predsednik sveta NSi Matevž Kleč, glavni tajnik Robert Ilc ter člana vodstva Milan Matos in Matjaž Longar.

Po začetnih uvodnih predstavnitvah je bilo z obeh straneh poudarjeno zadovoljstvo, da se med strankama obnavlja in ohranja odnos, ki je nastal v času osamosvojitve Slovenije. V nadaljevanju pa je bila podana ocena nad trenutnim stanjem slovenske narodne manjšine v Italiji, kjer je predvsem izstopala politična situacija, ki je v tem trenutku vedno bolj v vidiku političnih in deželnih volitev, ki bodo na vrsti prihodnjo pomlad.

Deželni tajnik SSk Damijan Terpin je predstavnikom NSi orisal prizadevanja SSk za izvajanje čl. 26 zakona 38/2001, ki zadeva izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanski parlament. Poudaril je temeljno vlogo, ki jo odigrava samostojna manjšinska stranka, s kakršno razpolagajo vse najpomembnejše manjšine v okviru EU. Fulvia Premolin je spregovorila o pomenu krajevnih javnih uprav, kot so občine, kjer ima slovenska narodna manjšina pomembno vlogo pri upravljanju lastnega teritorija. Maurizio Vidali je predstavil reformo, ki zadeva združevanje in ukinjanje pokrajin ter posledice, ki bi nastale zaradi znižanja števila predstavnikov. Julijan Čavdek je predstavil težave pri izvajanju določil zaščitnega zakona 38/01, priziv na Deželno upravno sodišče, ki ga je SSk sprožila zaradi ukinitve goriških rajonskih svetov ter vlogo novonastalega Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje med tremi goriškimi občinami. Mara Černic je opozorila na hude težave, ki jih imajo slovenske organizacije in društva zaradi zamud in krčenja finančnih sredstev. Igor Pavel Merkù je orisal zakonski osnutek SSk za slovenske šole, ki so ga predstavniki SVP vložili v Senatu. Hadrijan Corsi se je dotaknil vprašanja nasledstva gorskih skupnosti in izrazil zaskrbljenost nad gospodarskim stanjem, tako v Italiji kot v Sloveniji.

S strani predstavnikov Nsi je bilo izraženo precejšnje zanimanje za stanje Slovencev v Italiji. Omenjen je bil tudi zakon za izvolitev predstavnikov Slovencev iz zamejstva in po svetu v Državni zbor Republike Slovenije, ki pa je v tem trenutku na mrtvem tiru, ker je v nekaterih državah problem dvojnega državljanstva. Predsednica NSi Ljudmila Novak je poudarila, da stanje v Italiji pozorno spremljajo in pri tem ponudila možnost posredovanja tako na medvladnem srečanju Slovenija-Italija, kot tudi na kongresu Evropske ljudske stranke, kjer so bili prisotni tudi predstavniki italijanskih strank včlanjenih v EPP.

Gorica, 27. oktober 2012                                                              Deželno tajništvo SSk
Deli