Vremenska ujma: Gabrovec danes na Goriškem

Vremenska ujma je ponovno prizadela številna območja na Goriškem in s tem povzročila veliko gmotno škodo družinam in podjetjem ter nove preglavice nemočnim javnim upraviteljem. Na povabilo pokrajinskega tajnika SSk Julijana Čaudka in goriškega občinskega svetnika Walterja Bandlja si bo deželni svetnik SSk Igor Gabrovec danes popoldne osebno ogledal nekatere najbolj prizadete kraje. Najprej se bo ob 16.00 uri na županstvu v Sovodnjah srečal z županjo Alenko Florenin. Sledil bo ogled poplavljenih področij pri Sovodnjah, Gabrjah in Rupi, nakar se bo Gabrovec odpravil v Podgoro, kjer je narasla voda povzročila ponovno veliko škodo. Te je bilo kar nekaj tudi v Števerjanu.

Deželni svetnik je v minulih letih večkrat posegel pri pristojnem deželnem odborništvu ter civilni zaščiti in kar nekaj pomembnih rezultatov je bilo tudi doseženih, kot npr. temeljito očiščenje rečne struge Vipave med Rupo, Gabrjami in Sovodnjami. »Očitno pa še vedno ni dovolj, saj je vzdrževanje rečnih strug in redno čiščenje odtočnih kanalov bistvenega pomena za preprečevanje tovrstnih situacij in tega se mora zavedati tudi Dežela, saj zvonjenje po toči nikakor ne more nadomestiti nastale škode in strahu v ljudeh, ki trepetajo ob vsakem večjem nalivu« je poudaril deželni svetnik Gabrovec, ki bo v naslednjih dneh ponovno srečal pristojnega odbornika Luco Cirianija.

Deli