SSk na pogovorih v rimskem senatu

Reforma državnega volilnega zakona za obnovo italijanskega parlamenta in posledično zakonsko določilo, ki jamči olajšano izvolitev slovenskih predstavnikov je bila glavna tema pogovorov, ki sta jih včeraj v Rimu opravila politični tajnik Slovenske skupnosti Damijan Terpin in deželni svetnik Igor Gabrovec. Predstavnika slovenske stranke sta se že dopoldne še najprej sestala in dogovorila s senatorko Tamaro Blažina, ki jo je spremljala funkcionarka pravne službe senatne skupine Demokratske stranke. Nadalje sta se Terpin in Gabrovec sestala z južno tirolskim senatorjem Oskarjem Peterlinijem in s sen. Giuseppejem Sarom (Ljudstvo svobode), ki sta ju prav tako spremljali strokovnjakinji za zakonodajne postopke in pravna vprašanja. Niz pogovorov sta dopolnili še soočenji s poslancem Ljudstva svobode Isidorom Gottardom in senatorjem Severne lige Mariom Pittonijem.

Vsem sogovornikom sta predstavnika SSk izpostavila določilo 26. člena zaščitnega zakona za Slovence v Italiji (zakon št. 38 iz leta 2001), ki predvideva, da volilna zakona za senat in poslansko zbornico vsebujeta določbe za olajšano izvolitev slovenskih predstavnikov. Ta določba je bila doslej neuresničena in od tu prizadevanja tudi v okviru Skupnega zastopstva Slovencev v Italiji, da bi morebitna reforma vsedržavne volilne zakonodaje konkretno upoštevala tudi slovensko zaščitno zakonodajo. Na podlagi ponedeljkovega dogovora v Skupnem predstavništvu je tajnik SSk Terpin izoblikoval kompromisni predlog med t.i. »Evropskim modelom«, ki ga zagovarja SSk in »Ladinskim modelom, ki ga zagovarjata predvsem DS in Federacija Levice.

Včeraj pozno popoldne je v senatu zapadel termin za vložitev amandmajev k osnutku volilne reforme, ki je začel svojo zakonodajno pot v pristojni komisiji. Slovenska skupnost zagovarja t.i. evropski model olajšanega zastopstva, ki se je že uveljavil v deželni volilni zakonodaji podobno kot velja tudi za izvolitev manjšinskih evropskih poslancev. Na predlog in priporočilo predstavnikov Slovenske skupnosti sta tako sen. Peterlini kot sen. Saro (predstavniki SSk pričakujejo podporo tudi Severne lige) že podpisala popravek, ki za liste, ki so izraz slovenske manjšine v Italiji, se ob povezavi (ali brez nje) z večjo stranko upošteva vstopni prag znižan na 1% veljavnih glasov na območju FJk. To bi omogočilo izvolitev po enega kandidata v obeh vejah parlamenta. Senatorka Blažinova, pa je predlagala evidentiranje volilnega okraja, ki bi znotraj okrožja dežele FJK zajel območje dvaintridesetih občin, ki so vključene v zaščitni zakon. SSk ocenjuje, da bi takšno okrožje zelo težko dejansko omogočilo manjšini izvolitev svojega predstavnika in obstaja realna nevarnost, da bi takšna rešitev manjšini ne prinesla ničesar. Kljub temu je amandma sen. Blažinove podpisal tudi sen. SVP Peterlini. Vse tri pravne službe senatnih poslanskih skupin so včeraj prepričano izključile možnost zakonsko določene olajšane izvolitve slovenskih kandidatov na splošnih listah, se pravi t.i. »ladinskega« modela.

Vprašanje se postavlja, ali bo parlamentu sploh uspelo, da reformira zloglasni volilni zakon »porcellum«. Predstavnika SSk Terpin in Gabrovec pa sta v Rimu naletela na pozorne in pripravljene sogovornike, kar je vsekakor pomemben korak na poti uresničevanja zakonskih določil v korist Slovencev v Italiji.

Deli