Gabrovec posegel med obravnavo zakona o energetiki

Deželni svet FJk je danes popoldne začel z obravnavanjem zakona o energetiki in distribucijo goriv. V splošno razpravo se je z razčlenjenim posegom vključil tudi deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je dragoceno priložnost ponovno izkoristil, da je izpostavil problematiko utrjevanja oz. gradnje visokonapetostnega daljnovoda med Tržičem in Padričami. Začetka septembra je podjetje Terna ponovno začelo z deli, zlasti v severozahodnem delu tržaške pokrajine in ponovno trčilo v odpor naših ljudi in organizacij, ki ščitijo pravice in interese krajevnega prebivalstva. Pri tem je Gabrovec posebej spomnil na polemike, ki so od vsega začetka spremljale dela na elektrovodu. Spomniti gre na nespoštovanje pravice do občevanja v slovenskem jeziku, ki so jo naši ljudje naposled le delno uveljavili in še to z velikimi težavami. Popolnoma odprto ostaja vprašanje odškodnin zasebnikom, ki jih načrt Terne neposredno prizadene. Podjetje si čisto po svoje razlaga omejitve, ki veljajo na kraškem zaščitenem območju. Nazadnje so domačini opozorili tudi na neverjetno dejstvo, da se je podjetje ki mu je zaupano izvajanje gradbenih del, prav v teh dneh poslužilo tudi goseničarja (it. cingolato), ki je na evropsko zaščitenih kraških tleh strogo prepovedan in pri tem nemoteno rušilo kraške zidove in si brezobzirno odpiralo pot do visokonapetostnih nosilcev. 

V deželnem zakonskem osnutku, ki ga v teh dneh sprejema Deželni svet, bo skušala Tondova večina vključiti posebno normo, ki po zgledu zloglasnega državnega ciljnega zakona (it. legge obiettivo) bistveno olajšati pot velikim in običajno nepopularnim infrastrukturalnim načrtom kakršni so elektrovodi.

»Gre za skrajno nedemokratično normo, ki ponižuje zlasti občinske uprave in samostojno organizirane skupine državljanov, saj oklesti načelo soudeležbe ljudi pri načrtovanju posegov na teritoriju« je poudaril deželni svetnik Gabrovec in dejal, da negativne reakcije teritorija pomenijo znak, da nekaj ni v redu in da gre rešitve iskati s potrpežljivim dogovarjanjem. »Uporaba posebnih zakonov za t.i. posebne slučaje spodbuja arbitrarno in arogantno nastopanje političnih in gospodarskih oblasti. Posebne zakone smo v zgodovini že poznali in vedo, da je od posebnih zakonov do posebnih sodišč pot zelo kratka, in hkrati večkrat, tudi to vemo, žal nepovratna…« je izpostavil Gabrovec in s tem pozval kolege k treznejšemu razmisleku.

Deželni zakon o energetiki predvideva tudi izdelavo občinskih energetskih dokumentov, ki jih bodo samostojno izdelale le občine nad 5000 prebivalci. Pri tem je Gabrovec opozoril na ponovno ponižanje majhnih občin, ki jih Dežela brezkompromisno sili v programsko povezovanje in to ne glede na lastnosti in potrebe posameznih teritorijev. Povezovanje je večkrat dobrodošlo in potrebno le pod pogojem, da se zanje občine samostojno odločijo na osnovi pragmatičnih kriterijev in interesov lastnih občanov. 

Deli