Še vedno izkrivljeni podatki na spletnih straneh zavoda INPS.

Igor Pavel Merkù, pokrajinski predsednik SSk za Tržaško, je odkril nedopustno dejstvo, ki zadeve podatke naših krajev na spletni straneh zavoda INPS. O tem je pismeno obvestil vse glavne italijanske in slovenske državne inštitucije ter državno in deželno vodstvo zavoda Inps ter Paritetni odbor.
Kot je zapisano na tržaški strani Primorskega dnevnika z dne 14. septembra je Merkù odkril več kot trideset italijanskih nazivov občin, ki danes spadajo pod Republiko Slovenijo. Podobno je tudi pri vsedržavni agenciji za razvoj šolske avtonomije ANSAS.
To stanje sicer ni nič novega, saj je bilo že večkrat ugotovljeno, kar vzbuja toliko večjo zaskrbljenost. Več je bilo opozoril in pritožb, s katerimi se je zahtevalo, da se nemudoma vnesejo primerna popravila. Pred kakšnim letom je na to opozoril tudi deželni svetnik SSk Igor Gabrovec in posledično je na to reagirala tudi Slovenija preko svojih konzularnih predstavništev. Žal pa kot zgleda je bilo neučinkovito. Kot je za Primorski dnevnik dejal Merkù: »Isto se dogaja tudi pri dopisih izterjevalnice Esatto, kjer poleg popačenih priimkov in imen niso navedeni poštni naslovi v skladu z odlokom predsednika republike z dne 12. septembra 2007. Tudi v tem primeru je kriva Agencija za prihodke, ki ureja tako davčno številko kot osrednji register matičnih podatkov. Kaj moramo storiti, koliko moramo še čakati, da se bo tudi na vsedržavni ravni končno kaj premaknilo v pravo smer?«
 
Juljan Čavdek
Deli