Reforma pokrajin v FJk: SSk sklicala razširjeno deželno tajništvo

Vladni zakonski dekret, ki uvaja vrsto varčevalnih ukrepov zadeva tudi prihodnost pokrajin. Na podlagi določil italijanske vlade naj bi bile ukinjene vse tiste pokrajine, ki ne dosegajo določenih kriterijev glede prebivalstva oziroma teritorija. Posledica tega je izginotje manjših pokrajin oziroma njihova združivet z večjimi enotami. Med take pokrajine spadata tudi Pokrajini Trst in Gorica, kjer prebivajo Slovenci, ki imajo v izvoljenih organih kar precej predstavnikov.

Dežela Furlanija Julijska krajina ima statutarno avtonomijo in torej glede reforme pokrajin lahko odloča sama. Glede na aktualnost problematike pa je tudi na deželni ravni stekla razprava glede prihodnjega ustroja. Deželni svet FJk je ustanovil posebno komisijo, ki mora do konca septembra predlagati možne rešitve in v tem času so v teku avdicije raznih pokrajinski organizacij, združenj in ustanov.

Stranka Slovenska skupnost je nad reformo pokrajin zelo zaskrbljena. Pokrajine predstavljajo pomemben teritorijali organ, ki koordinira delovanje predvsem manjših občin in zagotavlja pomembne usluge, obenem pa imamo Slovenci prav na pokrajinah pomembno predstavniško vlogo. Ta vloga sicer ni nikjer zakonsko zagotovljena, kljub temu pa je pomemben dejavnik za uveljavljanje pravic slovenske narodne skupnosti.

Slovenska stranka smatra, da je potrebno glede tega imeti čimbolj dodelano in utemeljeno politično stališče glede prihodnosti pokrajin v deželi FJk. V tem smislu je stranka za torek, 28/8 sklicala deželno tajništvo, na katerega so bili povabljeni tudi vsi njeni izvoljeni predstavniki od deželnega sveta, pa do pokrajinskih in občinskih svetov. Sestanek bo potekal v Devinu, v prostorih pevskih zborov, s pričetkom ob 20.30.

 

Deželno tajništvo SSk

Deli