Silvan Primožič: Sočo je potrebno spoštovati in ne je nesmotrno izkoriščati

Silvan Pirmožič, pokrajinski predsednik SSk in dolgoletni goriški občinski svetnik je podal svojo oceno glede sušnega stanja, ki je prizadel reko Sočo in kmetijstvo. V izjavi za Primorski dnevnik, ki je bila objavljena v soboto, 25. avgusta je ugotovil, da za namakanje v nižini ni bilo večjih problemov. Kanal za dobavo vode je bil vedno poln. Glavno težavo pa predstavlja struga reke Soče, ki se ob sušnih mesecih skoraj izprazni, kar pa je tudi posledica uporabe vode za namakalne potrebe kmetijstva.

Ali bi bila potemtakem rešitev v gradnji novega jezu pri Podgori? Tudi na tem je bilo podanih že več mnenj in analiz, ki so nasprotne gradnji jezu. Poleg okoljskega vprašanja, je tukaj tudi problem plazenja pri Štmavru, na katerega bi prav gotovo vplival morebiten dvig vodostaja reke.

Rešitev bo torej potrebno iskati nekje drugje. Predvsem pa je potrebno stvar uokviriti v splošni načrt za smotrno ovrednotenje goriškega dela  reke Soče, tako da ne bi prišlo do posegov, ki bi povzročile nepopravljivo škodo na narvnem bogastvu.

(JČ)

Deli