Prihodnost pokrajin: Maurizio Vidali zagovarjal pravice Slovencev

V ponedeljek, 20. avgusta so se začele prve avdicijo posebne deželne komisije za prihodnost pokrajin v deželi FJk. Na prvem dnevu avdicij je nastopil tudi Maurizio Vidali, predsednik tržaškega pokrajinskega sveta in član deželnega tajništva SSk.
Vidali je v svojem nastopu zagovarjal, da so pokrajine demokratično izvoljeni organi in je potrebno, da taki tudi ostanejo. Hud poseg pa bi bil, če bi sedanje izvoljeni pokrajinski organi ne prišli do konca mandata, ki poteče v leta 2016.
Posebno pozornost je Vidali posvetil predstavništvu, ki ga na teritoriju zagotavljajo pokrajine in omogočajo, da tudi majhne uprave lahko razpolagajo s svojimi predstavniki. Krivično bi namreč bilo, če bi prišlo do prevlade bolj obljudenih mestnih predelov nad vasmi. Pri tem je članom deželne komisije predstavil uspešen priziv, ki ga je SSk sprožila leta 1995.
Vidali je tudi opozoril na negativne posledice, ki bi prizadele slovensko narodno skupnost in ostale narodne in jezikovne skupnosti, če bi prišlo do ukinitve pokrajin in do nesmotrne upravne racionalizacije.
Deli