Mara Černic o samostojnem pokrajinskem načrtu za divjad

Podpredsednica goriške pokrajine Mara Černic je predstavila javnosti sklep Pokrajine Gorica za samostojen načrt za gospodarjenje z divjadjo. Po njenih besedah se je divjad zelo povečala, kar povzroča določene težave predvsem v kmetijstvu. Gre za parkljasto divjad in predvsem za divje prašiče. V zadnjih časih pa so zabeležili tudi vse bolj pogosto prisotnost jelena.
Na to problematiko so večkrat opozorili kmetje, ki jim divjad povzroča ogromno škode. Še posebno so prizadeti vinogradniki. Pokrajina Gorica je poskusila vse možne poti, vendar je glavna rešitev v spremembi deželnega zakona, ki točno določa način lova. Vse do danes pa na deželni ravni ni prišlo do potrebnega posluha in volje, da bi stvar resnično rešili.
Pokrajina Gorica bo zaradi vedno bolj perečega stanja vzela pobudo in opravila vse potrebne korake, da bi najprej pridobili popolno sliko glede stanja divjadi in nato načrtovali potrebne posege. Vse to bo opravljeno v sodelovanju z vsemi pristojnimi organizacijami in ob upoštevanju vseh predlogov. Na koncu pa bo vsekakor potrebno spremeniti zakon, ki bi vso to delo prenesel tudi v konkretno izvajanje na teritoriju.
Deli