Slovencem v Reziji preti huda krivica. Izgnani bodo iz kulturnega doma.

Slovencem v Reziji preti huda krivica. Občina Rezija je domačemu slovenskemu društvu sporočila, da jim ne bo več obnovila pogodbe za upravljanje kulturnega doma »Te rozajanske kulturske hiše«. Glede na sporno obnašanje sedanje občinske uprave do izvajanja zaščitne zakonodaje, je sedaj velika nevarnost, da bo upravljanje kulturnega doma poverjeno tistim, ki v Reziji podpihujejo protislovensko ozračje.

Novico z naslovom “V Reziji Slovenci izgnani iz slovenskega doma” je objavil beneški štirinajsdnevnik Dom na svoji spletni strani, kjer navaja tudi izjavo predsednice slovenskega društva rezijanske folklorne skupine Pamele Pielich, ki je zelo zaskrbljena nad namero občine in župana Sergija Chineseja. V Domu je tudi navedeno, da je bil kulturni dom zgrajen s pomočjo Republike Slovenije kot pomoč po potresu leta 1976. Od takrat je kulturno hišo vedno upravljalo društvo Rozajanski dum in nikoli ni bilo okoli tega posebnih težav. V zadnjih letih pa stalno narašča neupravičena nestrpnost. Novico je povzel tudi spletni portal Slomedia in ji posvetil naslov “Val Resia: Kulturni dom ni več naš!

Slovenska skupnost odločno obsoja tako ravnanje sedanje občinske uprave v Reziji, ki stalno deluje proti priznanju, da je dolina Rezija prostor, kjer živi avtohtono slovensko prebivalstvo. Ta avtohtonost je bila večkrat tudi znanstveno dokazana in občina Rezija spada v tiste javne uprave, ki so na seznamu občin, v katerih se izvaja zaščitna zakonodaja na podlagi zakona 38/01. V tem smislu je potrebno hitro ter odločno poseči na vseh političnih in institucionalnih ravneh, da se krivična namera prepreči in da rezijanska kulturna hiša postane prostor mirnega sožitja med avtohtonimi identitetami. To je tudi edino zagotovilo za uspešen razvoj takega posebnega teritorija kot je dolina Rezija pod Kaninom.

Trst, 21. avgusta 2012                                                                    Deželno tajništvo SSk

Deli