Deželno tajništvo SSk izreklo negativno mnenje načrtu za hitro železnico na Krasu

Deželno tajništvo Slovenske skupnosti – zbirne stranke Slovencev v Italiji – se je prejšnji torek sestalo na zasedanju, ki je bilo posvečeno aktualnim političnim vprašanjem in pripravam na deželne volitve, ki bodo prihodnjo pomlad. Posebna pozornost pa je bila posvečena tudi raznim okoljskim vprašanjem, ki zadevajo sporen načrt za izgradnjo hitre železnice Benetke – Trst, lokacijo električne centrale na biomase na Opčinah in lokacijo plinskega terminala v Tržaškem zalivu. V ospredje je prišla tudi tema, ki zadeva 17. člen vladnega zakonskega odloka 95/2012 za korenito zmanjšanje pokrajin.

Deželni tajnik Damijan Terpin je v svojem uvodnem poročilu najprej obravnaval priprave na deželne volitve leta 2013. Izrazil je svoje zadovoljstvo, da je deželna tajnica Debora Serracchiani sprejela kandidaturo za predsedstvo dežele. Slovenska skupnost pozitivno ocenjuje izkušnjo sodelovanja z Demokratsko stranko tako v sklopu deželne svetniške skupine kot tudi v raznih krajevnih upravah, v katerih izvoljeni SSk in DS aktivno uresničujejo in razvijajo uspešne uprvne izbire. Različni pogledi na določena odprta vprašanja sodijo v okvir normalne politične dialektike in vsekakor iskanja možnih sintez.  Zato bo SSk predlagala že septembra deželno politično omizje z vodstvom DS, da preveri možnost, pogoje in programsko osnovo za razvoj odnosov in nadljnje sodelovanje tudi s pogledom na prihodnjo volilno pomlad z volitvami v rimski parlament in obnovo deželne uprave. 

Deželno tajništvo SSk je tudi vzelo v pretres vprašanje državnih volitev in s tem v zvezi analiziralo dogajanje v italijanskem Parlamentu, kjer potekajo pogajanja za nov volilni zakon. Tajnik Terpin je vodstvu stranke orisal pogovore s parlamentarno skupino SVP, s katero so že v teku dogovori, da bi v nov volilni zakon vključili tudi določilo člena 26 zaščitnega zakona št. 38/01, za olajšano izvolitev predstavnikov slovenske narodne skupnosti.

Deželno tajništvo SSk je na podlagi poročila pokrajinskega tajnika za Tržaško Petra Močnika zavzelo stališče glede lociranja infrastruktur na področju, kjer živijo Slovenci. Stranka SSk podpira negativno mnenje, ki so ga izdale občinske uprave na goriškem in tržaškem Krasu na račun načrta za izgradnjo hitre železnice. Čudi zato stališče tržaške občine, ki ta načrt podpira. Pristojne oblasti in vodstvo železniške družbe morajo upoštevati naravne in družbene posebnosti prizadetega področja, zato je SSk prepričana, da je edina možna rešitev posodobitev obstoječe proge. Prav tako je tajništvo SSk podprlo pobudo proti električni centrali na biomase in stališče rajonskega sveta za vzhodni Kras, ki ravno tako oporeka lokaciji. SSk je tudi zelo zaskrbljena nad dogajanjem okoli morebitne izgradnje uplinjevalnika. Italijanska vlada mora spoštovati mnenje javnih uprav in prebivalstva, ki od vsega začetka opozarjajo na negativne posledice objekta do okolja in tazvoja, ki se razširijo tudi na slovensko stran.

Krčenje števila pokrajin je v sklopu dežele FJk vprašljivo. Deželno tajništvo SSk je mnenja, da mora deželni predsednik Renzo Tondo uveljaviti posebno avtonomijo naše dežele in najti pravo rešitev. Pokrajine ne smejo postati nek grešni kozel in se ne smejo ponoviti nerodnosti, ki so prizadele Gorske skupnosti, pri čemer so bili najbolj oškodovani ravno Slovenci na Krasu, saj so takrat edini ostali brez tovrstne upravne enote. Pokrajine lahko odigrajo pomembno koordinacijsko vlogo skupaj z občinami in bi jim bilo treba kvečjem povečati pristojnosti, kar se tiče upravljanja teritorija in storitev. Dežela FJk mora tudi izpostaviti dejstvo, da so pokrajine Gorica, Trst in Videm pomemben organ pri izvajanju določil zaščitnega zakona 38/01 in nudijo slovenski narodni skupnosti važna predstavniška in upraviteljska mesta. Prav na ravni nižanja ravni izvoljenih predstavnikov Slovenci ne moremo več popuščati, saj pomeni izguba prisotnosti v izvoljeni organih javne uprave hudo poseganje v občepriznane demokratične in državljanske pravice, posebej manjšine.

 

Gorica, 27. julij 2012                                                             SSk – Slovenska skupnost

                                                                                              Deželno tajništvo

 

Deli