Pozitivna ocena o obisku vladnega podtajnika Saveria Ruperta

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, pozitivno ocenjuje petkov obisk vladnega podtajnika Saveria Ruperta in srečanje s skupnim predstavništvom. Šlo je namreč za prvovrstni dogodek, kjer se je predstavnik italijanske vlade iz prve roke seznanil s položajem slovenske narodne skupnosti. Poseben pomen pa ima pri tem tudi pozornost, ki je bila med srečanjem namenjena izvajanju zaščitnih določil, ki jih predvideva državni zakon 38/01.

Slovenska skupnost tako z večjim optimizmom pričakuje obljubljeni skorajšnji sklic vladnega omizja pri notranjem ministrstvu, ki bo uključevalo tudi ostala ministrstva, glede na tematike, ki bodo na dnevnem redu. Obljuba, ki jo je v tem smislu dal vladni podtajnik Saverio Ruperto je pomembna, saj je bil sklic omizija večkrat napovedan, a se žal doslej še ni uresničil.

Slovenska skupnost je tudi z zadovoljstvom sprejela dejstvo, da je Ruperto izrazil pozitivno držo do vprašanja, ki zadeva prisotnost Slovencev v izvoljenih telesih. Še posebno aktualno je vprašanje prisotnosti slovenskega predstavnika v Parlamentu. V tem smislu SSk, ki je preko deželnega tajnika Damijana Terpina, izrecno izpostavila to odprto vprašanje in poudarila potrebo, da se tudi italijanska volilna zakonodaja prilagodi evropskim standardom, kot to velja v EU in v sosednjih državah še zlasti v Sloveniji, kjer živi italijanska manjšina. To vprašanje mora biti ustrezno upoštevano še zlasti sedaj, ko se napovedujejo ustavne reforme z bistvenim znižanješ števila članov parlamenta, kar bi utegnilo ogroziti samo tradicijonalno prisotnost slovenskega predstavnika v senatu. Glede na dejstvo, da je v teku v parlamentu  sedaj tudi reforma volilne zakonodaje, ki naj bi med drugim vrnila pravico državljanom, da dejansko sami izbirajo poslance in senatorje, SSk z veseljem jemlje na znanje dejstvo, da se je podtajnik Ruperto strinjal z zastopnikom SSK Terpinom, da je najbrž prav sedaj pravi čas in odlična prilika, da se vprašanje zastopanosti Slovencev v parlamentu reši.

Slovenska skupnost nadalje izraža zadoščenje, da je vladni podtajnik vzel na znanje kot dejstvo sedanjo sestavo skupnega predstavništva, ki bo tako vključeno v vladno omizje.

Slovenska skupnost izraže še pozitivno skupno oceno nad ostalim srečanji vladnega podtajnika Saveria Ruperta, ki je izkazl posebno pozornost vsem relevantnim medijiem naše narodne skupnosti in predstavnikom Slovencev iz videmske pokrajine. Pomembno je seveda, da italijanska vlada posveti posebno pozornost Primorskemu dnevniku kot edinemu dnevniku slovenske narodne skupnosti ter se mu zagotovi sredsta in pogoje za neovirano delovanje. Pri tem pa je tudi pomembno, da se ovrednoti tudi celoten sklop slovenskih medijev v Italiji. Vsi namreč ustvarjajo pomembno, bogato in raznoliko medijsko ponudbo, ki je temeljnega pomena za obstoj in razvoj Slovencev v Italiji. Čimprej pa mora biti rešeno vprašanje, ki zadeva dvojezično šolstvo v videmski pokrajini. V prvi vrsti je potrebno, da tudi s strani  vlade pride do vzpodbud za hitro zagotovitev nove šolske strukture v Špetru.

 

Slovenska skupnost izraža upanje, da bo petkov vladni obisk učinkovito premaknil naprej celoten postopek za ureničevanje zakonskih določil o pravicah Slovencev v Italiji, ki smo res italijanski državljani a ne le slovenskega jezika in izvora, pač pa zagotovo tudi ponosni pripadniki slovenskega naroda. 

Slovenska skupnost ocenjuje, da bo torkov obisk slovenskega ministrskega predsednika Janeza Janše pri italijanskem prdsedniku Montiju še dodatno potrdil pozitiven premik v odnosu italijanske vlade do naših vprašanj, o tem pa bo tekla beseda tudi na ponedeljkovem srečanju skupnega predstavništva Slovencev v Italiji s slovenskim predsednikov vlade, na katerem bo sodelovala tudi SSk.

 

Trst, 9. junij 2012                                                                   Slovenska skupnost

                                                                                              Zbirna stranka Slovencev v Italij

Deli