Gabrovec spet posegel v zvezi s sežigalnico v Trstu

Meseca februarja je deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec vložil svetniško vprašanje v zvezi s smetmi, ki naj bi prihajale iz dežele Kampanje v Trst. Novica o tem prevažanju takrat še ni bila uradno potrjena. Odbornik Ciriani je v odgovoru Gabrovcu potrdil, da to drži in navedel podatek, da je v letu 2011 samo iz Kampanje prispelo 11. 830 ton odpadkov. Pristojni odbornik je takrat tudi razložil, da so ti odpadki klasificirani kot nenevarni in se zato za njihov prevoz in dovajanje lahko menijo zasebne družbe. Od takrat se situacija prav gotovo ni izboljšala, kvečjemu poslabšala saj so pritožbe o povečanju aktivnosti tržaške sežigalnice vsem na dlani. »Še pred nekaj meseci so okoljevarstvene organizacije opozarjale, da naj bi prihajali v Trst tovornjaki naloženi s smetmi, danes pa beremo, da prihajajo smeti v Trst kar s tovornimi vlaki« piše svetnik Ssk v svojem novem svetniškem vprašanju na to temo, v katerem tudi opozarja da prihajajo pritožbe tudi z onstran državne meje s Slovenijo, zato je zadeva dosegla že mednarodno raven. Gabrovec sprašuje torej predsednika Dežele Tonda kako namerava deželna uprava ščititi zdravje ljudi in okolje. Dejstvo, da je upravljanje s tovrstnimi odpadki v rokah privatnih družb ne sme onesposobiti naporov, ki jih mora javna uprava vlagati v politiko čimbolj učinkovitega recikliranja odpadkov in torej v varstvo narave. Sklicevanje na solidarnost z deželami, ki so v težavah zaradi odpadkov v dolgoročnem času ne bo prispevalo k rešitvi problema temveč k večjemu samo blagajni tržaškega podjetja ACEGAS – APS, zaključuje Gabrovec.  
Deli