Molinaro odgovarjal Gabrovcu

S pismom z dne 30. aprila 2012 je Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskovanje Deželo FJk pozvalo, naj imenuje svojega predstavnika v delovno skupino, ki nastaja na Ministrstvu z nalogo, da prilagodi habilitacijske tečaje potrebam državnih šol s slovenskim učnim jezikom. Šele nato bodo objavljeni razpisi za selekcijo kandidatov za udeležbo habilitacijskih tečajev za poučevanje na slovenskih šolah. Tako bi lahko povzeli odgovor pristojnega deželnega odbornika Roberta Molinara, ki je danes dopoldne v avli deželnega sveta odgovarjal svetniku Igorju Gabrovcu. Ta je v svojem vprašanju povzel neverjetno situacijo, ki ta trenutek oškoduje in zato negativno diskriminira slovensko šolstvo oz. vse tiste bodoče šolnike, ki želijo opraviti univerzitetne tečaje za pridobitev habilitacije za poučevanje na nižjih in višjih srednjih šolah. Odloka italijanskega ministrstva za šolstvo z dne 14. marca in 23. aprila letos določata število razpoložljivih mest na tečajih ter rok za prijavo in datume predhodnih preizkušenj, ki bi morale tudi v naši deželi steči predvidoma v juliju. Tržaška in videmska univerza sta v začetku maja tudi objavili zadeven razpis o pogojih za sprejetje na habilitacijske tečaje, a le za šole z italijanskim učnim jezikom. Alarm je prvi sprožil Sindikat slovenske šole, v Rimu pa se je aktivirala tudi senatorka Blažinova (ki je bila na problem opozorila že oktobra lani) ter sam odbornik Molinaro v svojih stikih z ministrom Profumom.

»Vse kaže, da se problem rešuje, pa čeprav z neopravičljivo zamudo« je na podroben odgovor odbornika Molinara repliciral deželni poslanec Slovenske skupnosti Igor Gabrovec in deželno upravo pozval, naj budno spremlja in spodbuja zaključek postopka. »Italijanski šolniki se morajo na predhodno selekcijo za udeležbo na habilitacijskih tečajih prijaviti do 4. junija, za Slovence pa je ta datum očitno prenesen za nedoločne čas, kar nas ne more razveseliti. Naposled pa je bistveno, da se stvar celovito in dokončno reši in da bosta slovenski šoli in šolnikom priznani enako dostojanstvo in pravica do univerzitetnega izpopolnjevanja učnih kadrov« je še dejal Gabrovec in pri tem opozoril, da bo moralo zaradi tega italijansko šolsko ministrstvo seveda dopolniti sezname z dodatkom razpoložljivi mest.

Deli