Nevladna evropska organizacija ELEN podprla zakonski osnutek SSk o šolstvu

Tangi Louarn in Davyth Hicks, sta v imenu evropske nevladne organizacije ELEN (European Language Equality Network), kateri pripadajo evropski poslanci, ki se zavzemajo za pravice manjšin, uradno podprla zakonski osnutek o slovenskem šolstvu, ki ga je pripravila Slovenska skupnost. Kot znano, so osnutek, ki je nastal ob upoštevanju zahtev Deželnega šolskega urada pa tudi mnenj učnega in neučnega osebja slovenskih šol ter staršev, formalno vložili senatorji SVP Pinzger, Thaler Ausserhofer in Petrlini ter senator stranke Union Valdotaine Fosson.  

Predlog stranke Slovenske skupnosti je bil na dnevnem redu zadnje seje ELEN-a 9. maja 2012 na kateri so člani tudi odločili, da svojo podporo zakonskemu predlogu posredujejo italijanski vladi. Od tu torej pismo, ki sta ga predstavnika Elen-a te dni poslala pristojnemu ministru Profumu. Louarn in Hicks poudarjata predvsem navezovanje na obveze Italije do mednarodnih pogodb, ki urejujejo oz. ščitijo ustroj slovenskega šolstva. Omenjeno zakonsko besedilo – nadaljujeta podpisnika – je v skladu z vsemi mednarodnimi obveznostmi in predvideva nujno potrebne instrumente za zaščito in ohranitev specifike manjšinskega šolstva, ki je eno temeljnih predpostavk za ohranitev kulture in jezika vsake jezikovne in narodne skupnosti. »Zaradi tega je zelo pomembno, da bi italijanski parlament čimprej začel obravnavati zakon in v tem smislu je lahko ministrovo posredovanje ključnega pomena« zaključujeta predstavnika organizacije ELEN, ki združuje evropske poslance v podporo manjšinskih pravic.  

Trst, 17. maja 2012

Deli