Ocena volitev in novo predsedstvo Paritetnega odbora

S ponedeljkovo sejo se zaključuje mandat Bojana Brezigarja, ki se je izkazal kot zmeren in moder predsednik paritetnega odbora po zaščitnem zakonu. Številna pa so še odprta vprašanja, ki terjajo odločen pristop in jasne odgovore. O tem je tekla razprava na sinočnjem zasedanju deželnega tajništva Slovenske skupnosti, ki je temeljito obravnavalo vprašanje Brezigarjevega nasledstva. Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske narodne skupnosti naj še naprej vodi politično in upravno izkušena oseba, kar je bistvenega pomena za učinkovito delovanje ključnega institucionalnega organa.V tem smislu SSk ponuja političnim sogovornikom v razmislek in razpravo kandidaturo Stojana Spetiča, ki ima za sabo več desetletno izkušnjo od članstva v »Cassandrovi komisiji« (ta je v letih 1978-80 pri predsedstvu italijanske vlade preučevala probleme zakonske zaščite Slovencev v Italiji), nadalje v tržaškem občinskem svetu, v skupščini KGS, v odborih številnih organizacij civilne družbe pa vse do izkušnje v vlogi senatorja s številnimi vezmi v italijanski prestolnici. Sen. Spetič je trenutno deželni tajnik Stranke italijanskih komunistov, kar pa po mnenju vodstva SSk ne predstavlja nikakršne ovire za uspešno vodenje paritetnega odbora. Deželno tajništvo SSk je kot možno alternativno ime evidentiralo tudi člana paritetnega odbora Maria Lavrenčiča, ki ima prav tako za sabo bogato politično in upravno izkušnjo (županovanje v Doberdobu, predsedovanje KGS, operativno vodenje deželne posvetovalne komisije za časa Illyjeve uprave).

Deželno tajništvo SSk je analiziralo izide nedavnih upravnih volitev in pohvalno ocenilo delo tako goriške kot devinsko-nabrežinske sekcije stranke, ki je na Tržaškem pripomoglo k zmagi Slovenca Vlada Kukanje, medtem ko Gorici kljub bolečemu porazu koalicije beležimo odličen uspeh kandidatov SSk za občinski svet. Podžupan v Dreki Miha Coren je poročal o upravno-političnem stanju v Benečiji in v tem smislu posebej izpostavil uspeh slovenskega županskega kandidata Germana Cendoua v Sovodnji.

Deželni tajnik SSk Damijan Terpin je spregovoril o pripravah na prvi obisk Montijevega vladnega podtajnika Saveria Ruperta, ki se bo začetka junija v FJk seznanil s slovensko stvarnostjo na Tržaškem, Videmskem in v Benečiji ter se bo sestal tudi s skupnim zastopstvom. Deželni svetnik Igor Gabrovec je člane vodstva SSk seznanil s pripravami na Deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki jo predvideva 10. člen deželnega zakona 26/2007. Konferenco sklicuje predsednik deželnega sveta FJk. Na nedavnem prvem usklajevalnem sestanku je predsednik Franz z deželnima svetnikoma Gabrovcem in Kocijančičem določil okvirni datum konference, ki bo predvidoma sredi oktobra. Na osnovi zakona bodo na konferenco povabljeni deželni svetniki in odborniki, člani deželne posvetovalne komisije, člani paritetnega odbora, slovenski izvoljeni v krajevnih javnih upravah, predsedniki slovenskih društev, ki so vpisana v  deželni seznam, ter pristojni deželni funkcionarji. V priprave na konferenco bosta v prihodnjih tednih aktivno soudeleženi tudi krovni organizaciji in, seveda, deželna posvetovalna komisija.

 

Trst-Gorica-Čedad, 17. maja 2012

Deli