SSk prejela 46,88% slovenskih preferenc v Gorici

V imenu pokrajinskega vodstva stranke Slovenska skupnost na Goriškem se zahvaljujem vsem volilkam in volilcem, ki so svoj glas oddali strankinim kandidatom na listi Demokratske stranke. Zaupanje v slovensko stranko, njenemu programu ter Walterju Bandlju, Alenki Drobež, Marilki Koršič in Božidarju Tabaju je navrglo lep uspeh, ki se kaže v skupnih 443 preferenčnih glasovih in treh izvoljenih: Marilka Koršič (150), Walter Bandelj (145) in Božidar Tabaj (120). Alenka Drobež je prejela 28 preferenčnih glasov. Štirje kandidati SSk so prejeli 4,62% od skupnega števila oddanih preferenc (9586). Ta rezultat predstavlja pomemben napredek izpred petih let, ko so prav tako štirje kandidati SSk prejeli 381 preferenčnih glasov, oziroma 3,7% vseh preferenc (10296). Dober rezultat potrjuje tudi dejstvo, da je SSk povišala glasove, kljub temu, da se je število volilcev precej zmanjšalo. Leta 2007 je bila volilna udeležba 69,92%, letos pa le 61,10%.

Slovenska skupnost žal ugotavlja da je jasen poraz, ki ga je doživela levo-sredinska koalicija in župnaski kandidat Giuseppe Cingolani. Kljub podrobnemu pripravljalnemu delu in požrtvovalnemu prizadevanju vseh je ocena goriškega volilnega telesa nasprotna s pričakovanji. V tem smislu bo znotraj levo-sredinske koalicije potreben resen razmislek, saj je jasno, da v tem trenutku ni pogojev za zmago nad desno-sredinskim taborom. To je še toliko bolj problematično za Slovence, ki strnjeno nastopamo v levosredinski koaliciji in bomo torej še nadaljnih pet let v opoziciji. Pri tem SSk zaskrbljeno gleda na novo petletno desnosredinsko upravo goriške občine, tako z vidika splošnega razvoja kot glede izvajanja določil zaščitne zakonodaje.

Slovenska skupnost bo v naslednjih dneh sklicala pristojne strankine organe, ki bodo volilni nastop analizirali na podlagi rezultatov, še posebno z vidika nastopanja Slovencev. Največ preferenc je prejel David Petarin (219), ki je bil edini predstavnik slovenske komponente v Demokratski stranki. Sledijo mu trije kandidati SSk. Vsi štirje bodo sedeli v goriškem občinskem svetu v sklopu svetniške skupine Demokratske stranke, ki bo imela skupno sedem svetnikov. Kako bo ta skupina oblikovana, kdo bo njen načelnik, kakšen bo njen naziv, ipd. pa je stvar njene avtonomije in mora biti izraz njene sestave. V tem smislu ne bi bilo nobeno večje presenečenje, če bi prišlo do slovenskega načelnika skupine

Pokrajinski tajnik SSk nadalje ugotavlja, da so skupno vsi slovenski kandidati prejeli 945 preferenc, kar predstavlja 9,86% od vseh preferenčnih glasov. Od tega ima SSk 46,88% (443) vseh slovenskih preferenčnih glasov, Slovenci (brez SSk) v Demokratski stranki 31,75% (300), slovenska komponenta v Demokratski stranki 23,17% (219), sledijo SEL 11,64% (110), Forum 4,23% (40) in Zveza levice 2,65% (25). Stranka Slovenska skupnost ima torej skoraj polovico vseh slovenskih preferenčnih glasov in je pri tem potrebno upoštevati, da bi s samostojnim nastopom prejela več glasov (na deželni volitvah leta 2008 je lista SSk v občini Gorica prejela 835 glasov), a bi pri tem verjetno izvolila manjše število svetnikov.

Gorica, 16. maja 2012

Julijan Čavdek – Pokrajinski tajnik SSk za Goriško

Deli