SSk: priziv proti ukinitvi rajonskih svetov gre naprej

Slovenska skupnost jemlje na znanje odločitev Deželnega upravnega sodišča iz Trsta glede priziva proti ukinitvi goriških rajonskih svetov. Sodniki so po eni strani sicer zavrnili zahtevo po odložitvi občinski volitev v Gorici, po drugi strani pa je bil sprejet priziv in obenem so bili podpisniki legitimirani, da kot pripadniki slovenske narodne skupnosti lahko zastopajo njene interese.

Odločitev Deželnega upravnega sodišča, da dovoli vsekakor potek občinskih volitev pa bo morala prestati sodbo glede meritornosti priziva. Slovenska skupnost in ostali podpisniki bodo tako zahtevali čimprejšnji sklic vsebinske obravnave. Odločitev o protizakonitosti ukinitve goriški rajonskih svetov bo namreč privedla do izničenja volitev, ki bodo 6. in 7. maja letos.

 Slovenska skupnost bo tako nadaljevala po pravni poti, da se uveljavijo in izvajajo uzakonjene pravice Slovencev. Priziv proti ukinitvi rajonskih svetov je imel tudi to pozitivno plat, da je širšo javnost seznanil s problematiko predstavništva manjšin, ki je ravno za Slovence skoraj v celoti nedorečena. Na tak način pa prihaja do neupoštevanja pravice do prisotnosti v izvoljenih organih javne uprave in torej do sodelovanja v javni upravi pri vprašanjih, ki so za narodno skupnost temeljnega pomena.

Deli