Predstavitev liste SSk v Praprotu z gostom iz Doline Aoste

»Težave vaše in naše narodne skupnosti so podobne. Tudi v Dolini Aosta smo kot manjšina politično ločeni v več strank, nočemo gradbenih špekulacij, skrbimo za ohranitev okolja in trajnostni razvoj teritorija,« je na uradni predstavitvi kandidatov Slovenske skupnosti za skorajšnje volitve v občini Devin-Nabrežina, ki je v četrtek zvečer potekala v agriturizmu Lupinc v Praprotu, menil valdostanski deželni svetnik Robert Louvin, ki je kot pravnik soudeležen pri sestavi pritožbe na deželno upravno sodišče, ki jo stranka lipove vejice pripravlja zoper ukinitev rajonskih svetov v Gorici.

Na srečanju, katerega so se udeležili tržaški, goriški in deželni voditelji stranke, je deželni svetnik, sicer doma v Nabrežini, Igor Gabrovec poudaril, da letos na listi v podporo levo-sredinskega županskega kandidata Vladimirja Kukanje, ki je bil tudi prisoten v Praprotu, sodelujejo kandidati različnih profilov in generacij, ki imajo za seboj raznolike poklicne in drugačne izkušnje. Vsi so domačini, mnogi prvič kandidirajo in so s svojim delom že dokazali, da so pripravljeni delati za razvoj celotne skupnosti. Na listi stranke SSk se bodo za vstop v občinski svet pomerili: Edvin Forčič, Tanja Peric, Aleš Brecelj, Niko Pertot, Boris Legiša, Mitja Terčon, Vasilij Pipan, Danijel Suligoj, Lucia Lavrenčič, Roberto Briščak, Joško Okretič in Sidonja Radetic.

Ob priložnosti letošnjih volitev je SSk pripravila letake tudi v italijanskem jeziku, da bi s tem nagovorila tudi občane večinske narodnosti. Občinski tajnik sekcije stranke Edvin Forčič je v svojem posegu podčrtal, da prisotnost številnih omejitev in služnosti dejansko onemogoča razvoj primarnega sektorja na Krasu. Dosedanja Retova uprava ni spoštovala dvojezičnega statuta Občine in je glede izvedbe javnih del ter drugega absolutno privilegirala obalni del občinskega ozemlja v škodo vasi, ki ležijo v zgornjem delu vzdolž nekdanje državne meje. Desno-sredinska uprava je načrtno spodbujala  ustanavljanje novih organiziranih skupin v sklopu civilne družbe, kar je kmalu postalo razvidno tudi pri delitvi itak že prej skromnih občinskih finančnih podpor. Preveč se je tudi zidalo. Louvin je opozoril, da veže Slovence in Valdostance več kot 30 let dolgo prijateljstvo in je zaželel veliko uspeha na skorajšnjih volitvah. V nadaljevanju so se predstavili posamezni kandidati. Pokrajinski tajnik Ssk Močnik je opozoril, da je za zmago nujno potrebno, da se čim več ljudi 6. in 7. maja volitev dejansko udeleži.

Deli