Dežela obsoja vandalska dejanja

»Vsako vandalsko dejanje, ki je prizadelo javno lastnino, in to še posebej takrat, ko se na vandalsko dejanje vežejo elementi rasne diskriminacije ali etnične nestrpnosti, mora biti prepričano kaznovano, saj je izraz neomikanosti in nespoštovanja do vloženega truda za vrednotenje in promocijo značilnosti in kulture teritorija. Taka dejanja Dežela obsoja.« Tako lahko povzamemo odgovor pristojnega deželnega odbornika Riccarda Riccardija na vprašanje s takojšnjim odgovorom, ki ga je v zvezi z mazaškimi dejanji vložil deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec.

 V svojem vprašanju je Gabrovec spomnil na dejstvo, da so dolga desetletja običajni neznanci nekaznovano navdano v nočnih urah mazali in poškodovali dvojezične smerokaze, pa tudi spomenike padlim, poslopja slovenskih organizacij in slovenskih šol. Pred kratkim se je prvič zgodilo, da so orožniki, po zaslugi budnega domačina, zasačili dvojico vandalov v bližini sveže pomazanih tabel pri Štivanu in dokazi o njihovi krivdi so neizpodbitni (pomazane roke, sprej, rokavice, itd).

 »Poleg vprašanja gmotne škode gre tu za potrebo po vzgojnem kaznovanju odkritega primera izražanja etnične, jezikovne in kulturne nestrpnosti. Zato je potrebno, da se deželna uprava kot dejanski lastnik poškodovanih tabel in istočasno kot institucionalna zastopnica oškodovane (deželne) skupnosti aktivno vključi v pregon storilcev in predvsem v ožigosanje njihovega simbolno hudega dejanja« je še poudaril slovenski deželni svetnik.

Odbornik Riccardi je v tem smislu zagotovil, da deželna uprava pravno proučuje zadevo in bo evidentirala najbolj primernih dejanj v bran skupnosti, ki sestavljajo deželno stvarnost. »Pričakujemo si torej, da bo deželna uprava konkretno ovadila storilce kaznivega dejanja in se nato priglasila kot oškodovana stranka« je odgovor odbornika Riccardija komentiral deželni poslanec Gabrovec, ki bo glede tega tudi stopil v stik z deželnim pravnim uradom.

Deli