Prosekar med fikcijo in realnostjo

Članek o vinarstvu na Krasu, ki ga je bil prejšnji teden objavil največji italijanski gospodarski dnevnik, je jasno izpostavil razliko v oceni spoštovanja dogovorov, ki so zaobjeti v že skoraj zloglasnem dogovoru (protokolu) o Proseccu. Na eni strani kraški vinarji in kmečke stanovske organizacije, ki s prstom kažejo na neizpolnjene obveze Dežele. Na drugi strani Dežela, ki nonšalantno zagotavlja, da je protokol uresničila skorajda do zadnje vejice. Vse to v istem članku. »S takim zadržanjem deželna uprava žali naše kmetovalce in istočasno smeši samo sebe« je poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je -tudi pod vtisom burne ponedeljkove konference na Proseku- na Tondovo upravo naslovil interpelacijo po urgentnem postopku. Uvodoma je Gabrovec obnovil zgodovino dogovora izpred dveh let, na osnovi katerega so naši kmetovalci umaknili sodni ugovor proti priznanju zaščitenega porekla DOC Prosecco.

Deželni svet je torej ponovno slišal o težavah kmetijstva in posebej še vinogradništva na Tržaškem, kjer je večji del kmetijskih površin zaobjet v zaščitena območja in s tem podvržen vsem mogočim razvojnim omejitvam, astronomskim stroškom za vsak najmanjši načrt in zavlačevanju vseh birokratskih postopkov. Ob tem pa je Gabrovec izpostavil tudi popolno pomanjkanje finančnih podpor, ki bi vsekakor uspešnim, pretežno mladim podjetnikom, omogočilo še odločnejši kakovostni skok in torej vsestransko blaginjo za mesto Trst in njeno naravno zaledje. »Naravnost smešne so zato tudi teze, ki smo jih v teh dneh brali tudi v krajevnem italijanskem tiskanem dnevniku, da so slovenski kmetovalci na Krasu premalo pogumni, saj naj bi se omejevali na gojenje vrtičkov, namesto da bi se lotili obdelovanja razraščenih gozdov, s premostitvijo okoljevarstvenih omejitev in z usklajevanjem razvoja z varstvom narave« je še dejal Gabrovec in pri tem omenil, da deželni uradi pišejo razvojne načrte, brez katerih je dejansko onemogočeno vsako razvojno načrtovanje v zaščitenih območjih Natura 2000, že skoraj celo desetletje. »Ti načrti naj bi bili nared pred koncem leta, se pravi v najboljšem primeru par mesecev pred volitvami, kar je znova škandalozno!« je zaključil Gabrovec.

Odgovor obolelega in torej odsotnega odbornika Claudia Violina je prebral odbornik Elio De Anna, ki se je dejansko omejil na golo podajanje podatkov in potrdil, da večji del v protokolu zaobjetih obljub ni bilo upoštevanih. »Odgovor po eni strani zavrača odgovornost za okoljske omejitve na državo oz. na evropske obveze, glede denarja se izraža vijugasto, drugače pa je skoraj bukolično naravnan v odstavku, kjer prikazuje sprejetje razvojnih načrtov kot čas, ko bodo vsi problemi rešeni« je odgovor deželne vlade komentiral Gabrovec in predsednika Renza Tonda spomnil, da so ga pred nekaj tedni predstavniki vinarjev že zaprosili za uradno soočenje. Kmetovalci ne prosijo za miloščino, temveč za sodelovanje Dežele na poti vsestranskega gospodarskega razvoja teritorija.

Deli