Peluffo zagotavlja dotacije za RAI

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je v fazi sprejemanja finančnega zakona 2012 decembra meseca sestavil in skupaj s kolegi različnih političnih skupin predložil resolucijo, s katero je Deželni svet pozival predsednika Dežele Renza Tonda naj nemudoma intervenira v odnosih z rimsko vlado za zagotovitev neokrnjenosti finančnih dotacij za deželni sedež RAI. Resolucija sloni na ugotovitvi, da odigrava krajevna struktura italijanske javne radio televizije neprecenljivo vlogo na področju uveljavljanja jezikovne in kulturne raznolikosti naše dežele. Napovedano zmanjšanje finančnih dotacij bi namreč postavilo pod vprašaj ohranitev sedanjih razsežnosti programov v slovenskem jeziku, kot tudi onemogočilo vsako razvojno vizijo. Jasno je, da bi pomanjkanje finančnih sredstev zadušilo tudi pričakovane programe v furlanskem jeziku.Predsednik Tondo se je že v drugi polovici januarja obrnil na državnega podsekretarja pri predsedstvu italijanske vlade Paola Peluffa, ki je s sklopu Montijeve vlade zadolžen za omenjeno tematiko. Podsekretar Peluffo je v odgovoru predsedniku Tondu (v priponki) zagotovil, da so v polnem teku dogovarjanja med vlado in podjetjem Rai s ciljem, da evidentirajo potrebne dodatne finančne dotacije, ki naj v okviru dogovorov o sporedih v manjšinskih jezikih omogočijo spoštovanje sprejetih obveznosti in torej dostojen nivo načrtovanih radio-televizijskih sporedov.
Deli