Deželni tajnik SSk Damijan Terpin odgovarja Skgz-ju glede problematike rajonskih svetov

V zvezi s stališčem SKGZ o problematiki rajonskih svetov  Gorici in dejstvu, da v skupnem predstavništvu zaradi nasprotovanja SKGZ in še ene komponente ni prišlo do sestave skupne spomenice za Predsednika Turka, s katero bi ga opozorili na takrat najbolj pereče vprašanje za našo manjšino v razmerju do dežele FJK, želim v imenu Slovesnke skupnosti le izpostaviti preprosto a odločilno dejstvo, da je bil Predsednik Turk s strani Generalnega Konzulata v Trstu podrobno seznanjen s problematikami, ki so se za posamezne komponente skupnega predstavništva zdele bolj pomembne in za katere je pristojna dežela FJK. Torej tako s problemom rajonov v Gorici, kar je zagovarjala SSk, kot tudi z ostalimi vprašanji (pravajanje spletne strani dežele FJK v slovenščino, slovensko osebje v tiskovnem uradu FJK), za katera je SKGZ menila, da so enako pomembna kot rajoni v Gorici in da naj bi jih predsednik Turk vse vključil v pogovore s predsednikom Tondom.

Predsednik Turk pa je modro ocenil, da je le problematika rajonov v Gorici tisto, na kar je bilo takrat potrebno in umestno opozoriti predsednika Tonda, kar je tudi storil. Ostale, očitno drugorazredne teme, ki jih je predlagala SKGZ pa je opustil.

To pa po mojem mnenju lahko pomeni dvoje: ali pri SKGZ ne znajo oceniti, kaj je v določenem trenutku za manjšino ključno in potrebno, da postane predmet pogovorov Predsednika Republike ali pa da SKGZ, kljub načelnim stališčem vprid ohranitve rajonov v Gorici, ki naj bi jih izražala na sestankih s SSO-jem, v konkretnih dejanjih ni bila pripravljena ustrezno podpreti njihove ohranitve preprosto zato, ker jim predsedujejo zastopniki SSk.

Če gre za prvo ali drugo naj ocenijo bralci, sam imam zelo jasno mnenje in si ne delam utvar.

Glede “etnične stranke” kot nas venomer naziva SKGZ moram prjateljem iz te orgainzacije sporočiti, da smo ponosni na takšen naziv še zlasti sedaj ko berem, da je na zboru posameznikov njihove organizacije bilo osvojeno stališče, da naj etnično prepričanje o slovenstvu prepusti mesto državljanskemu. Užaljeni bi bili le, če bi nas nazivali “stranka italijanskih državljanov slovenskega jezika”, ker se preprosto čutimo pripadnike slovenskega naroda, pa čeprav z italijanskim državljanstvom.

S spoštovanjem

 

Damijan Terpin

Deželni tajnik SSk”

Deli