Ne uplinjevalniku v Žavljah!

Slovenska skupnost podpira protest Občin Milje in Dolina proti uplinjevalniku v Žavljah in vabi somišljenike, da se udeležijo shoda, ki je napovedan za sredo, 14.03. ob 10.00 pred sedežem Dežele nad Centrom Giulia, ko bo tam zasedalo omizje, ki bi moralo podati mnenje, na podlagi katerega bo potem Dežela odločala o dovoljenju te gradnje.

Predsednik Tondo in njegov podpredsednik ter odbornik za okolje (!) Ciriani podpirata načrt uplinjevalnika -, ki se itak ne tiče Furlanije in njihovih volilcev -, za katerem stoji tudi predstavništvo industrijcev.

Celo minister Clini, ki kot tehnik na ministrstvu za okolje ni nasprotoval načrtu, je bil bolj previden od deželne uprave, saj je moral vzeti na znanje, da so proti uplinjevalniku prav vse prizadete Občine in Pokrajina, pa tudi sindikati. Le industrjici to podpirajo. Morda upajo, da bodo s tem rešili krizo EZITa, ki se prazni.

Tržaški desničarski deželni svetniki nas sedaj prepričujejo, naj od tega dobimo čimveč, kot je skušal (in ni dosegel) Dipiazza, ker bo itak Dežela to spustila naprej. Očitno poznajo igre in interese, ki se pletejo na Deželi.

Dežela, če ji je kaj za razvoj Trsta, naj raje poskrbi za razvoj pristanišča ali turizma, kjer odbornica za produktivne dejavnosti in turizem Segantijeva ni sprožila še nič v tem smislu; za razvoj kmetijstva, kjer odbornik Violino dela celo proti; za znanost in raziskavo, kjer odbornik Molinaro ni še točno povedal, kaj je do sedaj naredil za to.

Slovenija nasprotuje načrtu, pa tudi Hrvaška ni prav nič navdušena nad njim. Zakaj torej Tondo in njegovi silijo v mednarodni incident? Je kaj drugega za tem, ki nam ni znano, glede na to, da v načrtu uplinjevalnika ni nobenega razvoja in da je le nevaren za ljudi in za obstoječe proizvodne strukture? Povrhu vsega se na podlagi spornih načrtov, ter brez neke točno določene ustanove, ki bi nadzirala vse ministrske predpise.

Trenutek krize ne sme služiti za izsiljevanje, češ nekaj delovnih mest (obljubljene stotine mest niso realne) se bo le dobilo: sindikati so to razumeli in so vsi proti. Kriza mora biti kvečjem priložnost, da se razvijejo naravne danosti ter mednarodna vloga Trsta in okolice.

Uplinjevalnike naj se gradi tam, kjer ne škodijo zdravju ter ostalim dejavnostim.

Proti vsiljevalnju deželenega odbora na koncu mandata bomo na vse načine branili zdravje in razvoj naših ljudi.

 Trst, 13. marec 2012                                                                        Peter Močnik

                                                                                                          Pokrajinski tajnik SSk za Tržaško

Deli