Goriška desnica pokopala rajonske svete Najbolj prizadeti ravno Slovenci

Včerajšnji potek zasedanja goriškega občinskega sveta, ki se je zaključil z zavrnitvijo vseh predlogov za nov razpored rajonskih svetov v zmanjšanem številu, še enkrat dokazuje nesposobnost goriške desnice, da zagovarja pravice in koristi Gorice ter njenih občanov. Potem, ko so desničarski svetniki zavrnili oba alternativna predloga, ki jih je predstavila leva-sredina, so se znašli v zagati in niso imeli dovolj glasov, da bi odobrili predlog goriškega podžupana Fabija Gentileja. S tem izidom so tako zapečatili usodo goriških rajonskih svetov, ki se teko poslavljajo s prizorišča krajevne javne uprave. Zelo težko bo namreč, da bi se v tako kratkem času karkoli zgodilo, pa čeprav je na papirju še mogoče.

Stranka Slovenska skupnost ocenjuje, da je to razvoj, ki si ga je desničarska elita na občini želela in ga od vsega začetka načrtovala. Pri tem so bili na muhi prav gotovo rajonskih sveti, ki jih vodijo Slovenci. Ti so bili namreč, v vsem tem obdobju, največji trn v peti sedanji občinski upravi, ki se je za obrobne dele občine zelo malo zanimala.

Predvsem pa je jasno, da je bil to prefinjen načrt za ukinitev t.i. slovenskih rajonov Pevmo-Štmaver-Oslavje, Podgoro in Štandrež. Na to jasno kaže Gentilejev predlog, ki je bil že od vsega začetka nesprejemljiv, a ga goriški podžupan nikakor ni hotel spreminjati ter se kot opravičilo naslanjal na deželni zakon 1/2011. Na noben način ni hotel slišati, da bi od Dežele FJk resno in utemeljeno zahteval spremembo zakona in večje število rajonskih svetov.

Nekoliko bolj ohlapno držo sta pokazala goriški župan Ettore Romoli in deželni ter občinski svetnik Gaetano Valenti. Navzven sta sicer kazala neko zanimanje, kar se je izkazalo za golo slepomišenje, prav tisko, ki danes kvari ugled politike in potiska Gorico ter njene občane v še večjo zaostalost.

12. marec 2012 se je torej zapisal kot nesrečni dan za Gorico in za Slovence, ki so leta 1929 pod fašističnim režimom že utrpeli ukinitve občin. Danes pa doživljamo še ukinitev istoimenskih rajonskih svetov in grobo zmanjšanje ravni političnega predstavništva ter zaščite.

Slovenska skupnost se zahvaljuje lastnim občinski svetnikom in celotni levi-sredini, ki je do zadnjega vztrajala za ohranitev rajonskih svetov in dostojanstva občanov ter jezikovnih skupnosti. Obenem bo že takoj začela s pripravami za začetek sodne poti, ki naj bi se zoperstavilo ukinitvi rajonskih svetov in uveljavitvi pravic.

Slovenska skupnost tudi apelira na Predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka, da na srečanju s Predsednikom Dežele FJk Renzom Tondom odločno izpostavi ukinitev rajonskih svetov kot kršenje pravic Slovencev ter pričakovanje, da bo to primerno popravljeno.

 

Gorica, 13. marec 2012                                                Slovenska skupnost

                                                                                 Pokrajinsko tajništvo za Goriško

 

Deli