Sporni pretvornik na Vrhu sv. Mihaela

Televizijski pretvornik na Vrhu sv. Mihaela je na sporni lokaciji. Na to je opozoril Peter Černic, načelnik svetniške skupine SSk v občinskem svetu v Sovodnjah ob Soči. V nadaljevanju tekst svetniške interpelacije, ki jo je Černic naslovil na občinsko upravo:

“Že dalj časa je slišati govorice o spremembi lokacije televizijskega oddajnika, ki se nahaja sredi hiš na Gornjem Vrhu. 

Na sporni televizijski oddajnik, ki naj bi bil postavljen brez dovoljenj na koncu devetdesetih let in ki ga je prejšnja občinska uprava sanirala, smo že večkrat opozorili tudi z interpelacijami, ki so spodbujale upravo, da preveri pravilno delovanje oddajnika, urejenost varnostnih in protipožarnih naprav in morebitne stranske učinke, ki jih tak oddajnik ima na zdravje prebivalstva.

Končno posegamo še z okoljskega vidika. Glede na dejstvo, da naj bi bili v teku neuradni pogovori o tem, da bi zamenjali lokacijo oddajnika,  kot stranka Slovenske skupnosti opozarjamo, da je prestavljanje takega objekta blizu turističnih zanimivosti,  ob ostankih  kavern,  strelskih jarkov, predvsem pa blizu ene izmed največjih turističnih investicij na našem občinskem teritoriju dokaj sporno.

Kot stranka  razumemo, da se napredku ne moremo zoperstaviti, a prepričani smo tudi, da mora napredek spoštovati ne samo pravno normo, a tudi pravila zdrave pameti, ki omogočajo zastavljanje trajnostnega razvoja.

Izhajajoč iz te predpostavke ugotavljamo, da je na pobočju Vrha sv. Mihaela kar 5 struktur opremljenih s televizijskimi oddajniki in drugimi antenami, ki so posejane po teritoriju. Od teh pet sta kar 2 izredno pomembni.  Obe se nahajata tik pod Debelo Grižo. 

Prepričani smo, da v luči zaščite Krasa in spodbujanja turistične prihodnosti bi bilo smiselno televizijske oddajnike koncentrirali na eno ali dve točki, kar bi nedvomno predstavljajo in racionalizacijo stroškov upravljanja teh objektov predvsem pa  zmanjšanje okoljskega impakta novih struktur na teritoriju.

Dejstvo je, da že obstaja občinski okoljski načrt za postavljanje telefonskih oddajnikov.  Kot stranka Slovenske skupnosti menimo, da bi v luči turistične valorizacije območja bojev prve svetovne vojne občina Sovodnje ob Soči morala izdelati skupaj s sosednjimi občinami in s Pokrajino Gorica podoben načrt tudi za televizijske oddajnike in v okviru takega pristopa težiti k osredotočanju oddajnikov na kraje, kjer obstajajo že delujoče strukture, ne pa dopuščati, da se stare objekte enostavno pomakne za par metrov izven vasi, kjer se izda nova dovoljenja za gradnjo, ki pa bistveno ne spreminjajo obstoječega stanja.

S tem v zvezi bi prosil upravo, da občinskemu svetu čimprej poroča o svoji strategiji reševanja problema.”

Peter Černic

Sovodnje ob Soči 13. februarja 2012

Deli