Tajniško poročilo Damijana Terpina

Na 14. deželnem kongresu stranke Slovenska skupnost je deželni tajnik Damijan Terpin podal svoje poročilo o triletnem političnem delovanju stranke ter usmeril pogled v prihodnost stranke in slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Deli