Terna ustrahuje moteče Slovence!

Ali je mogoče, da je zahteva po dvojezičnosti na tržaškem Krasu leta 2012 kaznivo dejanje? Je. Tako kot za časa fašizma. Zgodilo se je prav pred dnevi, ko so nabrežinski orožniki domačinki iz Praprota vročili obvestilo, da je preiskovana oseba zaradi suma storitve kaznivih dejanj »prekinitve javne storitve« in »simuliranja kaznivega dejanja«. Vse to zato, ker je še nekaj dni prej podjetju Terna ponovila, da mu ne dovoljuje vstopa na zasebno parcelo, saj kljub izrecni zahtevi ni prejela zakonsko predvidenih dopisov tudi v slovenskem jeziku. Podjetje Terna se je na upravičeno zahtevo domačinke slovenske narodnosti preprosto požvižgalo in svojim delavcem naročilo, naj nemoteno zasedejo parcelo in izvedejo gradbena dela na jeklenem stolpu daljnovoda.

Domačinka je proti nezaslišanemu početju Terne nič hudega sluteče vložila prijavo zoper neznancem. In tu se začne paradoks: sodne oblasti so sprožile pregon proti njej. Terna vztraja, da dopisov ni dolžna prevajati, ker je njen pravni sedež zunaj zaščitenega območja in sličnega mnenja je očitno tudi preiskovalni sodnik, ki je orožnikom naročil, naj posežejo. Tudi decembrski pisni poziv predsednika paritetnega odbora Bojana Brezigarja je očitno romal v koš.

Oblasti se požvižgajo na smisel zaščitnega zakona, saj ga tolmačijo čisto po svoje. Požvižgajo pa se tudi na razsodbe ustavnega sodišča iz osemdesetih in devetdesetih let, ki jih je dosegel prof. Samo Pahor. Ustavno sodišče je takrat potrdilo neodtujljivo pravico pripadnika priznane in zaščitene narodne skupnosti, da v odnosih z oblastmi ni nikdar prisiljen, da se odpove rabi lastnega jezika.

Dogaja pa se čisto narobe. Zasebni energetski monopolist Terna lahko nekaznovano pustoši zasebno lastnino, domačini pa se bodo morali pred sodniki zagovarjati zaradi zahteve po spoštovanju lastnega jezika in identitete. Gre za preprost in jasen primer ustrahovanja z neprikrito grožnjo vsem, ki bi se jim sanjalo, da živijo v pravni državi.

Deželni kongres Slovenske skupnosti v Devinu, ki se ga bodo udeležili ugledni politično-institucionalni gostje iz Italije in Slovenije, bo odlična priložnost, da povemo na glas, da tega ne bomo več sprejemali!

Deli