Tondova uprava pritrdila Gabrovcu

Deželna vlada soglaša z zahtevo pripadnikov slovenske narodne skupnosti, da s podjetjem Terna, ki skrbi za zračni elektrovod, dosledno občujejo v slovenskem jeziku. Se pravi da imajo domačinu polno pravico, da prejmejo vsa ustna in pisna sporočila v zvezi z razlastitvami, služnostmi in zasedbo privatnih zemljišč v slovenskem jeziku oz. opremljena s slovenskim prevodom.

Tako je zatrdil deželni odbornik Elio De Anna, ki je danes dopoldne odgovarjal deželnemu poslancu Slovenske skupnosti Igorju Gabrovcu. Ta je Tondovo upravo seznanil z neverjetnimi dogodki na Krasu, kjer so se domačini, ki so se uprli protizakonitemu postopanju podjetja Terna, znašli celo na zatožni klopi. »Paradoksalno je, da se je preiskovalni sodnik s svojim aparatom znesel nad slovenskimi domačini, ki so zahtevali spoštovanje temeljnih narodno-jezikovnih pravic, medtem ko je energetski kolos Terna nekaznovano zasedal in pustošil zasebna zemljišča ter žalil dostojanstvo priznane jezikoven manjšine« je poudaril Gabrovec in pri tem izpostavil določila zaščitnega zakona, mednarodne sporazume, razsodbe ustavne sodišča in, ne nazadnje, pisni poziv Terni, ki ga je bil že sredi decembra podpisal predsednik paritetnega odbora Bojan Brezigar.

V svoji repliki je Gabrovec pozdravil jasne in nedvoumne besede odbornika De Anne in jim pripisal visoko politično in kulturno vrednost, saj je spoštovanje pravic jezikovnih manjšin uvrstil med vsebinske stebre naše deželne stvarnosti.

V minulih dneh je podjetje Terna pokazalo prve znake pripravljenosti, da revidira dosedanja stališča in operativno držo. Pričakovati je, je zaključil Gabrovec v svoji intervenciji v avli deželnega sveta, da se bo to zgodilo dosledno tudi kar zadeva zakonsko predvidene postopke, ki so vezani na poseganje v zasebno lastnino.

Deželna svetnika Kocijančič in Gabrovec sta že prejšnji teden ponovno zahtevala poseg tržaškega prefekta in sklic omizja v vladni palači na Velikem trgu. To naj bi se (po neuradnih informacijah) zgodilo jutri dopoldne.

Trst, 2. februarja 2012

Deli