SSk solidarna z Igorjem Gabrovcem

Deželno tajništvo SSk izraža Igorju Gabrovcu najbližjo solidarnost za neprimerne in nizke napade, ki mu jih je namenil Danilo Slokar na straneh Primorskega dnevnika. Tone in navedbe, ki izhajajo iz Slokrajevega pisanja so za omikano in konstruktivno razmišljanje popolnoma neustrezni ter mejijo na grobo žalitev.
SSk od vsega začetka ceni odnos, ki ga je do stranke imel Igor Gabrovec, in to še preden se je odločil za kandidiranje na deželnih volitvah pod simbolom lipove vejice. Plodno je bilo namreč sodelovanje, ki ga je znal vzpostaviti predvsem s pokojnim Mirkom Špacapanom.
SSk je od vedno zagovarjala enotno predstavništvo slovenske narodne skupnosti, žal je bila pri tem večinoma sama in obenem tudi deležna marsikatere neupravičene kritike. Za enotno delovanje pa sta v prvi vrsti potrebna zrelost in spoštovanje, česar žal ni mogoče najti v besedah Danila Slokarja. Bolj bi bilo primerno, da svojo politično angažiranost usmeri na določene vidne predstavnike Severne lige, ki vodijo dokaj vprašljivo politiko do teritorija, kjer živi slovenska narodna skupnost.
SSk prav tako smatra za neumestno pisanje občinskega svetnika Stafana Ukmarja. Narodna in jezikovna raznolikost je od vedno veliko bogastvo, na katerem temlji sodobna demokracija. Narodna identiteta in enotnost pa sta vrednoti, brez katerih bi Slovenci ne preživeli.
Deli