Pričetek obravnave finančnega zakona

Deželna uprava je na predlog odbornika Claudia Violina sklenila, da se slabo poldrugo leto od podpisa »sporazuma o Proseccu« požvižga na sprejete obveze in gre čisto svojo pot. Tako je med današnjo razpravo odborniku Violinu zabrusil deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je ob razpravi že prvih členov deželnega finančnega zakona ugotovil, da bo Dežela namenila manjši prispevek za odkup opuščenega poslopja na Proseku, v zameno pa istočasno izključila vsako drugo finančno postavko za investicije v kmetijske dejavnosti na tržaškem Krasu. Naj potemtakem hiša Prosecca služi le za promocijo Zoninove penine? »Deželna uprava je s tem finančnim dokumentom izničila postavko za financiranje obnavljanja terasastih vinogradov oz. dostopa do njih, ki je bila v teh letih vredna skupnih 850.000 euro in je omogočila načrtovanje prvih obnovitvenih posegov, ki se bodo začeli že v kratkem« je povedal Gabrovec in ob tem obžaloval, da se tu zanimiva in koristna zgodba tudi zaključi. »Prav tako je uprava hvalevredno s kar 80.000 euro financirala izdelavo načrta za razvoj kmetijstva na Krasu, ki je pokazal na dinamično podjetniško sliko in na pripravljenost mladih podjetnikov, da nadaljujejo na poti pomembnih investicij. A kaj, ko sta odbornika Seganti in sam Violino že na predvčerajšnji predstavitvi dokumenta jasno povedala, da ni na razpolago niti centa – kaj šele težki milijoni« je še dejal Gabrovec in skupščino opozoril, da se ljudje na Krasu upravičeno čutijo opeharjene.

»Zaščita blagovne znamke Prosecca že danes omogoča bajne zaslužke v Venetu in le redkim veleposestnikom v Furlaniji, medtem ko se v njegovi rojstni domovini, se pravi na Proseku,  spopadamo le z vsakovrstnimi omejitvami (beri zaščitena  območja Sic-Zps) in s popolno odsotnostjo podpornih programov« je poudaril Gabrovec in pri tem najavil, da se bodo na Krasu pač sprijaznili z dejstvi in odločili, da zahtevajo izločitev proseškega območja, kar bi najbrž privedlo do propada dragocene blagovne znamke… Kdo bo pri tem utrpel večjo škodo? Naj se odbornik Violino in njegovi furlanski podporniki kar zamislijo!

Deli