O skupnem zastopstvu

Že več let se tudi znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji razvija debata glede potrebe po določitvi nove oblike zastopstva, ki naj uživa potrebno podporo in predvsem tako notranjo kot zunanjo legitimacijo. O tem je tekla beseda že na programski konferenci, ki sta jo krovni organizaciji priredili v letih 2002-2003. Nadalje se je vprašanje evidentiranja oz. določitve »strateškega vodstva« pojavilo tudi v zaključkih ankete SDGZ leta 2005. Debata o najboljši obliki predstavništva Slovencev v Italiji se je nato razvijala ob raznih priložnostih, na javnih debatah in še posebej na straneh raznih medijev. Družbeno politično društvo Edinost je v minuli zakonodajni dobi že vložilo peticijo Deželnemu svetu, s katero je dejansko v obliki zakonskega osnutka predlagalo »Demokratično izvoljeno predstavništvo slovenske narodne skupnosti v Italijanski republiki«, pri čemer se sklicuje na določila 16. člena državnega zakona 482/1999. Predlog so člani društva Edinost ponovno predložili novoizvoljenemu Deželnemu svetu. Kot izvoljena deželna svetnika slovenske narodnosti osvajava izziv društva Edinost kot osnovo, na kateri hočeva sprožiti širšo razpravo, ki naj zajame tako mnenja, stališča in predloge organizacij civilne družbe in političnih skupin kot tudi posameznikov. Predlog predvideva izvolitev predstavništva slovenske jezikovne in narodne manjšine, ki ga sestavljajo Svet slovenske manjšine (33-članski, ki ga izvolijo pripadniki, ki se opredelijo za Slovence in vpišejo v poseben volilni seznam ter s tem pridobijo aktivno in pasivno volilno pravico), Predsedstvo sveta slovenske manjšine in trije njegovi pokrajinski odseki. Podrobnosti določa zakonski osnutek, ki ga ponujava v objavo in na osnovi katerega odpirava javno razpravo, ki se bo začela že z novim letom. Predlagava torej demokratično izvoljeno zastopstvo, ki naj ga po načelu »en človek en glas« prispevajo izoblikovati vsi pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki se odločijo, da hočejo biti obravnavani kot taki. Računava, da bova uspela v letu dni izpiliti nek dokončen predlog, ki bo nato romal v razpravo Deželnega sveta po vsej verjetnosti šele v prihodnji zakonodajni dobi. Predlog in postopek bova predstavila na tiskovni konferenci, ki jo sklicujeva v petek, 9. decembra, ob 11. uri v Sinji dvorani Deželnega sveta v Trstu. Društvu Edinost in njegovemu vodji prof. Samu Pahorju se zahvaljujeva za izziv, ki bo gotovo naletel na živahno in pričakujeva tudi plodno razpravo.
Deli