Pristranski prikaz stanja SSPPS

Vodstvo tržaškega podjetja za zdravstvene storitve še vedno vztraja, da so novi začasni prostori Slovenske socio-psiho-pedagoške službe čisto v redu in to ne glede na dejstvo, da so tako uslužbenci kot starši, ki so zbrali preko 1300 podpisov, čisto nasprotnega mnenja. Zanimivo je, da je prav danes dopoldne vodstvo zdravstvenega podjetja priredilo voden ogled prostorov za skupino občinskih javnih upraviteljev, na katerega seveda niso bili vabljeni tisti politični predstavniki, ki so doslej izražali kakršenkoli dvom v ustreznost izbire. Začasne prostore v ul. Vespucci so v minulih dneh čisto na hitro olepšali in postavili nekaj dvojezičnih napisov, ki jih še pred tednom dni ni bilo. Hvalevreden lifting ne more spreminjati nekaterih dejstev, ki so pragmatično na dlani: prostorov je premalo in so neustrezni, lokacija sedeža je odročna, število nameščencev oz. nameščenk je v teh letih krepko padlo in nazadnje je bila SSPPS prikrajšana tudi za dragoceno sodelovanje psihologinje, ki je bila po večletni izkušnji brez otipljivih razlogov premeščena v drug okraj. K temu bi lahko dodali, da je raven konfliktualnosti med uslužbenkami in vodstvom podjetja na nivoju, ki onemogoča vsakršno konstruktivno dogovarjanje. Glede na povedano predlagam javnim upraviteljem, ki so bili vabljeni na današnji vodeni ogled in tudi tistim, ki jim to ni bilo dano, da že prihodnji teden srečajo tudi predstavništvo uslužbencev slovenske Službe in predstavnike staršev, ki so ne dolgo od tega sprožili odmevno peticijo. Stališče zdravstvenega podjetja je namreč vsem nam zelo dobro znano, česar pa ne moremo trditi glede argumentov vseh tistih, ki se dnevno soočajo predvsem s težavami slovenske službe in jim je pri srcu, da se vendarle čimprej izboljša kvaliteta pomembne storitve v korist šibkejših članov naše skupnosti. Pa tudi, da bo začasna rešitev v ul. Vespucci res začasnega značaja.
Deli