Protislovenski list z denarjem za Slovence

Deželna uprava naj preveri namembnost, verodostojnost in skladnost z zakonskimi postavkami vseh projektov, ki so deležni finančne podpore na podlagi 22. člena deželnega zakona za slovensko manjšino. Predlog izhaja iz interpelacije, ki jo je deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec predložil predsedniku dežele FJk Renzu Tondu v zvezi s porazdelitvijo sredstev, ki jo je pripravila komisarska uprava Gorske skupnosti Terske in Nediških dolin ter Brd. Gabrovec se v svojem dopisu navezuje na izvod glasila »Naš duom«, ki ga je preteklega oktobra izdala Občina Srednje s finančno podporo, ki ji jo je dodelila omenjena Gorska skupnost na podlagi deželnega zakona za slovensko manjšino. Celotna vsebina glasila podpira protislovenska stališča in fantomatične teze na podlagi katerih naj bi »nediščina« ne imela nobene veze s slovenščino, avtohtoni prebivalci dolin v Benečiji pa nobene povezave s Slovenci. Enaka izhodišča navaja tudi sredenjski župan Mauro Veneto v spremnem pismu, s katerim je glasilo poslal vsem načelnikom svetniških skupin na Deželi. Deželni svetnik zato sprašuje kako je sploh mogoče, da so sredstva, ki so izrecno namenjena slovenski manjšini, nakazana za odkrito protislovensko delovanje. S svojo interpelacijo Gabrovec tudi poziva predsednika Dežele naj poseže pri komisarju Gorske skupnosti, ki deli omenjena deželna sredstva za to, da se bo pri tem strogo upoštevalo zakonske postavke in namene, ki so povsem jasni in torej ne dovoljujejo domišljavih interpretacij. Glede na to, da so nekatere občinske uprave tudi letos zaprosile za finančno podporo projektom, ki so prav tako vprašljive in nepotrebne narave, kot so priprava italijansko-nediškega slovarja in nediške slovnice, bi bilo po Gabrovčevem mnenju treba zamrzniti oz. preklicati že odobrena sredstva.
Deli