Gabrovec na ogledu prostorov SSPPS

Danes dopoldne si je deželni svetnik SSk Igor Gabrovec prvič ogledal nove oz. začasne prostore Slovenske socio-psiho-pedagoške službe (nadalje SSPPS) v Trstu, ki je bila začetka novembra preseljena iz ul. Farneto na ul. Vespucci 7/1, kjer ima sedež sorodna služba za mladostnike italijanskega jezika (UOBA) v sklopu 2. zdravstvenega okraja. Dvomi glede primernosti selitve, ki so jih imeli ne le deželni svetnik Gabrovec, temveč tudi preko 1300 podpisnikov peticije glavnemu direktorju tržaškega zdravstvenega podjetja Fabiu Samaniju, so žal še vedno vsi na mestu.

Od selitve je minilo že nekaj tednov in -kot jasno pričajo današnji posnetki- še vedno ni v novih prostorih enega samega slovenskega ali vsaj dvojezičnega napisa (slika 1), ki bi obiskovalce oz. paciente napotil do hodnika, kjer SSPPS razpolaga z dvema skromnima sobama stalno, z eno dodatno pa načeloma le ob četrtkih. Povsod beremo le napis »UOBA«, ki odgovarja kratici italijanske službe za mladostnike. Ni primernega prostora za sprejemanje novih pacientov, ki bi potrebovali zaseben pogovor. Strokovnjakinja za psihomotoriko dela v majhni sobi, kjer so telovadni pripomočki sila razmer spravljeni na kup, razne potrebščine iz prejšnjega sedeža pa so še vedno v kartonih (slika 2). Pisani lok (slika 3), ki je predstavljal že neke vrste razpoznavni znak Slovenske službe, leži razkosan v vežici, saj ni prostora, kjer bi ga ponovno montirali.

Da bi bila mera polna je deželni svetnik Gabrovec še izvedel, da nameravajo nadrejeni pri zdravstvenem podjetju s prihodnjim tednom »začasno« (ponovno!) premestiti psihologinjo, ki je Slovenski službi doslej namenjala sedemnajst tedenskih ur strokovnega doprinosa, ki je obenem sad dolgoletnih izkušenj. »Po okrnjenih prostorih in v zadnjih letih že okrnjeni strokovni ekipi (od 13 na 7) smo ponovno pred poskusom zmanjšanja obsega in kvalitete ponudbe, kar že presega vsako sprejemljivo mejo« je po obisku v ul. Vespucci poudaril deželni svetnik Igor Gabrovec, ki bo zaradi tega ponovno posegel pri direktorju Samaniju in, če bo potrebno, tudi ponovno prenesel problem v avlo deželnega sveta, kjer je predsednik Tondo prav danes prevzel resor za zdravstvo po odstopu dosedanjega odbornika Kosica. Že takoj pa je Gabrovec pozval uslužbence, naj ne ravnodušno sprejmejo nobenega ukrepa, ki bi dodatno zmanjšal obseg delovanja Slovenske socio-psiho-pedagoške službe. »Ta deluje kot uigrana ekipa in vsak njen element je bistvenega pomena za ohranitev celovitost storitev, ki so namenjene, ne pozabimo, otrokom in mladim s težavami ter njihovim družinam«, je še dejal Gabrovec. V tem smislu deželni svetnik SSk poziva tudi sindikate, naj pozorno spremljajo vprašljivo zadržanje vodstva zdravstvenega podjetja.

Kot zaključek pa še ena zanimivost: v ulici Farneto so prav pred kratkim z odlokom prenesli na kasnejši datum selitev določenih zdravstvenih storitev. Pa vendar: ali nam niso razlagali, da so prostori neprimerni in tako tudi utemeljili nujnost izselitve Slovenske službe?

Deli