Poseg za slovenski RAI in Primorski dnevnik

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je danes predložil predsedniku deželnega odbora FJk Renzu Tondu interpelanco v zvezi z napovedanimi finančnimi krčenji tako za slovenske sporede italijanske radiotelevizije Rai kot tudi v okviru zakona o podporah založništvu, iz katerega črpa pomemben delež sredstev tudi Primorski dnevnik. V prvem primeru gre za napoved zmanjšanja dotacije za kar tretjino sredstev, ki so vezana na uresničevanje konvencij med predsedstvom italijanske vlade in podjetjem Rai, ki omogočajo sporede v slovenščini, nemščini in francoščini v treh avtonomnih deželah. S tem v zvezi sta že uradno intervenirala tako predsednik Doline Aoste Augusto Rollandin ter predsednika avtonomnih pokrajin Trento Lorenzo Dellai in Bocen Luis Durnwalder. V zaključnem delu svojega posega Gabrovec predsednika Tonda vabi, naj se pridruži kolegom ostalih dežel, ki jih označuje prisotnost zaščitenih narodnih manjšin, da s skupnimi močmi in poenotenim glasom dosežejo preklic nesprejemljivih rezov.

Deželni svetnik Igor Gabrovec prav tako opozarja na vprašanje preživetja Primorskega dnevnika kot edinega slovenskega tiskanega dnevnika v Italiji, ki je ogroženo zaradi napovedi zmanjšanja sklada za podpore dnevnikom in drugi periodiki. Italijanska vlada se pri tem nagiba, da bi breme zaradi zmanjšanja dotacije v skladu enakomerno prenesla na vse dosedanje prejemnike, kar je nepravično in skregano s samo logiko tovrstnega prispevka. »Vlada naj se raje loti reforme kriterijev porazdelitve sredstev, saj je v dolgem seznamu prejemnikov kar nekaj takih naslovov, ki so že od nekdaj vsaj vprašljivi« meni deželni svetnik Gabrovec, ki bo predsedniku Tondu v prihodnjih dneh tudi neposredno izpostavil vlogo in pomen slovenskega tiskanega dnevnika v okviru dobro organizirane narodne skupnosti, kakršna je naša.

 

Deli