Še o slovenski sociopsihopedagoški službi

Odbornica Retove uprave Daniela Pallotta očitno nima jasnih pojmov glede razlogov, ki so privedli tako uslužbenke kot zlasti še starše, da odklanjajo »začasno« selitev  Slovenske socio-psiho-pedagoške službe iz sedanjega sedeža v Ul. Farneto v Ul. Vespucci pri Sv. Jakobu. Novi prostori za slovensko službo so več kot dobrodošli, vendar le pod pogojem, da odgovarjajo stvarnim potrebam pomembne storitve v korist otrok in staršev slovenske narodnosti. Zato smo pozdravili tako možnost ureditve novega in prostornejšega sedeža na območju pri Sv. Ivanu, kot tudi alternativo na Opčinah.

 

Evidentirano začasno poslopje pri Sv. Jakobu pa ne odgovarja nobenemu od nakazanih pogojev, saj je z ozirom na lokacijo slovenskih šol odročno in tudi ne jamči celovitosti ter avtonomije slovenske službe. Kot tudi vsekakor ni primerno, da bi se služba v krajšem časovnem razmahu kar dvakrat selila. Če so bili prostori v ul. Farneto zadovoljivi vse do danes, potem ni razumljivo, zakaj je selitev nujno potrebna kar čez noč. Vprašljiv je tudi pojem »začasnosti« selitve, ki se prav z lahkoto zavleče v nedogled. Če je zdravstveno podjetje res evidentiralo nove prostore, potem naj služba potrpi še leto ali dve v dosedanjih. Zmeda dvojne selitve bi bila neopravičljiva tako z vidika uslužbencev kot tudi vseh tistih, ki se je poslužujejo. Tako tudi zatrjujejo starši, ki so v par tednih zbrali že preko tisoč podpisov proti nakazani selitvi.

 

Resnica pa je, da še vedno ni točno definiranega načrta glede tempistike in finančnih sredstev, ki bi omogočila ureditev novih prostorov v doglednem času. Zato v danih pogojih Slovenska socio-psiho-pedagoška služba, ki kljub zagotovilom še vedno pogreša pomembne strokovne profile in ne razpolaga niti z vodjo slovenskega jezika, res ne potrebuje dodatnih pretresov in zmede. Župani okoliških občin so se prejšnji teden na Pokrajini dogovorili za sestanek z vodstvom zdravstvenega podjetja, ki ga še ni bilo. Od zdravstvenega podjetja čakamo jasen in verodostojen načrt, ki naj točno določi vse korake do dokončne ureditve delovanja slovenske službe.

Deli