Slovenščina pepelka tudi na šoli za tolmače

Prav danes je italijanski tiskani dnevnik objavil daljši članek v zvezi s številnimi težavami, ki jih ima Visoka šola modernih jezikov za tolmače in prevajalce v Trstu. Članek jasno izpostavlja težave zaradi drastičnega zmanjšanja dotacij, kar resno ogroža kvaliteto prestižne in priznane izobraževalne ustanove tržaškega vseučilišča: uprava je črtala poučevanje kitajščine, ohromljeno je  poučevanje arabščine, razpolovljeno število stalnih docentov, zaprta vrata novim raziskovalcem, itd. »V članku pa ni niti besedice o slovenščini na šoli, ki je drugi jezik tega mesta, je jezik sosednje države in nenazadnje tudi jezik skupnosti, ki je zgradila Narodni dom – se pravi za časa fašizma oropano poslopje, kjer ima danes svoj sedež šola za tolmače in prevajalce« kritično ocenjuje deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je naslovil daljše pismo rektorju tržaške univerze prof. Francescu Peroniju in ravnateljici VŠMJTP prof. Nadine Celotti.

 

V svojem dopisu je deželni poslanec Gabrovec posebej izpostavil, da je že –danes upokojena- prof. Marija Pirjevec opozarjala, naj fakulteta razpiše mesto za slovenista, ki bi jo nadomestil po odhodu v pokoj. Naposled je fakulteta razpisala sicer v prejšnjih letih dve profesorski mesti v predmetni skupini slovenščine, vendar – za ruščino! Slovenščina ta hip torej nima stalno nameščenega profesorja na tej fakulteti, ampak samo pogodbene docente in dve lektorici. Zanjo zato uradno skrbi rusist, prof. Ivan Verč. Poleg tega je po odločitvi fakultetnega sveta predmet »zdrsnil« z mesta drugega na mesto tretjega jezika, kar pomeni, da morajo študenti dobro obvladati vsaj dva tuja jezika, da lahko vpišejo slovenščino kot tretji predmet. »To močno otežuje, če že ne dejansko onemogoča študentom pripadnikom naše manjšine, da študirajo slovenščino na tej fakulteti« je še zapisal Gabrovec, ki je poleg tega izpostavil pomen poučevanja slovenščine zlasti v času, ko je naš jezik polnopraven jezik Evropske zveze, da o vlogi in pomenu slovenskega jezika in kulture v Trstu niti ne govorimo. Rektorja zato Gabrovec poziva, naj vrne slovenščini na VŠMJTP mesto, ki ji naravno pripada.

Deli