Sodelovanje ni odvisno samo od SSk

Odgovor deželne tajnice SSk Fulvie Premolin koordinatorki slovenske komponente DS Valentini Repini

Prejšnje dni je Primorski dnevnik objavil daljši intervju z deželno koordinatorko Slovencev v Demokratski stranki, Valentino Repini, ki se je v pogovoru dotaknila nekaterih tem, h katerim bi dodali pojasnila, ki sledijo.

Z Demokratsko stranko je Slovenska skupnost sklenila več dogovorov o volilni povezavi za deželne volitve; ti so bili sad konstruktivnega dogovarjanja med strankama in v političnem interesu obeh. Če takšnega interesa tudi na strani Demokratske stranke ne bi bilo, le-ta ne bi nikoli sklenila nobenega dogovora s slovensko stranko, ki je na deželnih volitvah vsakokrat tudi presegla volilni prag, zakonsko določen, in izvolila svojega predstavnika.

Po zadnjih deželnih volitvah se je v javnosti sprožila za našo manjšino nadvse škodljiva polemika, češ da je Slovenska skupnost »pobrala« slovenskega deželnega svetnika Demokratski stranki, pri čemer se pozablja, da volilna pravila, ki so omogočila izvolitev svetnika Slovenske skupnosti, ostajajo nespremenjena že od leta 2007 in so vsem znana.

Slovenska komponenta Demokratske stranke ni na primer nikoli izkoristila možnosti nastopa s svojo listo v povezavi z lastno stranko, saj, kot sami priznavajo, so »neločljivi del DS« in po njenem statutu le posvetovalne narave, v deželni svet pa že dvakrat zapored niso izvolili nobenega Slovenca.

Da je Slovenska skupnost bolj oddaljena od Demokratske stranke kot od drugih strank, je po našem mnenju le napačna ocena intervjuvanke, saj Slovenska skupnost sodeluje v več upravah z Demokratsko stranko, je članica svetniške skupine Demokratske stranke v deželnem svetu itd. ter ni (še) naredila nobenega konkretnega političnega koraka, ki bi napačno oceno potrjeval.

Na novoletni sprejem Slovenske skupnosti ni bil vabljen noben deželni tajnik katerekoli stranke v Furlaniji – Julijski krajini, pač pa izvoljeni predstavniki: na sprejemu je v imenu Demokratske stranke pozdravila naša senatorka Tatjana Rojc, udeležbo sta pisno potrdila svetnika Roberto Cosolini in Francesco Russo, ki se sprejema nista udeležila verjetno zaradi drugih obveznosti. Letos se je pa prvič sprejema udeležila tudi predstavnica stranke Fratelli d’Italia, senatorka Francesca Tubetti. Kot smo med drugim izvedeli, je bil njen ded partizan »Ozopovec« …

Menimo, da s samim poudarjanjem splošnih vrednot, ki so nam vsem blizu, ne bomo zadovoljili volivcev, zlasti mladih ne. Za uspeh pri široki paleti volivcev so potrebni konkretni upravni in politični predlogi, ki odgovarjajo potrebam ljudi, tukaj in zdaj. Glede na aktualno politično sliko v Italiji se nam zdi, da takšnih predlogov zelo primanjkuje.

Za Slovensko skupnost je pomembno, da je bila udeležba na novoletnem sprejemu tokrat res izjemna, saj so se ga udeležili politiki tako z levega kot z desnega političnega pola, kar razumemo kot izraz širokega spoštovanja do naše stranke in naše skupnosti nasploh ter ponovno potrditev vloge Slovenske skupnosti kot pomembnega zastopnika manjšinskih interesov, v katerem domala vse politične stranke vidijo legitimnega sogovornika.

Kot izhaja iz političnega dokumenta deželne tajnice Fulvie Premolin, ki ga je z izvolitvijo novega vodstva stranke odobril kongres Slovenske skupnosti 13. januarja 2024, SSk ni in noče biti nujno opozicijska stranka, pač pa se namerava pogovarjati z vsemi, ki želijo naši skupnosti pomagati, in prepričani smo, da znamo sami ugotoviti, če je sogovornik vreden našega zaupanja.

Interes naše skupnosti je torej naše glavno vodilo, zato je za nas bistvene važnosti zavzemati se za spremembo zakonodaje o olajšani izvolitvi slovenskega zastopnika na Deželo FJK in v rimski parlament. V Demokratski stranki in predvsem senatorka Rojc se že vsaj pet let trudijo pripraviti osnutek zakona olajšanega zastopstva, a ga še vedno ni na spregled. Govori se o morebitnih predlogih za spremembo ustave, ko je vlak ustavnih sprememb (znižanje števila parlamentarcev) žal že davno odpeljal …

Ob koncu bi še poudarili, da ni samo od Slovenske skupnosti odvisno še tesnejše sodelovanje z Demokratsko stranko, pač pa je tudi na strani njene Slovenske komponente, da konkretneje pokaže, če ji je do takega sodelovanja. Dobra priložnost so bližnje občinske volitve: tudi v manjših občinah na Tržaškem in Goriškem bi lahko dobro sodelovali in mogoče replicirali nekdanji uspešni model sodelovanja na Občini Repentabor glede skupnega upravljanja.

Upati je, da ne bomo spet poslušali povsem oguljene fraze, da »še ni dozorel čas za to«, kar bi se izkazalo, kot da se je čas za nekatere zares ustavil daleč v prejšnjem stoletju …

Z odličnim spoštovanjem,

Fulvia Premolin Deželna tajnica Slovenske skupnosti

(Objavljeno 5. marca 2024 v Primorskem dnevniku kot pismo uredništvu)

Deli