Goriška lista SSk za deželne volitve: Skupaj, prepričano!

Goriška lista SSk za deželne volitve, ki bodo v2. in 3. aprila se je predstavila prejšnjo soboto v prostorih za družabnosti pri Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Predstavitev, ki je bila dobro obiskana s strani somišljenikov in prijateljev SSk, je začel goriški pokrajinski tajnik Julijan Čavdek. Svoj pozdrav v imenu deželnega vodstva stranke lipove vejice je goriški listi SSk prinesel predsednik Peter Močnik. Nato so sledili posegi posameznih kandidatov. Govora je bilo o volilnem zakonu, ki omogoča stranki SSk, da z dosego enega odstotka oddanih glasov, izvoli svojega predstavnika v deželni svet, kot se to dogaja že od leta 2008. Tistega leta je namreč prvič stopilo v veljavo posebno določilo, ki omogoča olajšano izvolitev slovenskega predstavnika v deželni svet FJk. V tem kontekstu ima stranka Ssk še največ možnosti, da izvoli svojega predstavnika, napram drugim Slovenskim kandidatom prisotnih na drugih listah strank.

Tri ženske in dva moška na goriški listi SSk

Nato so se predstavili kandidati, ki so uradnik David Grinovero, šolnica in števerjanska županja Franca Padovan, šolnica Martina Šolc, ekonomistka Veronika Terpin, ki je tudi predstavnica mlajše generacije in bančni uradnik Marjan Brecelj. V predstavitvah je bilo govora o zajamčenem zastopstvu manjšine, demografskem padcu, o gospodarskem razvoju, zdravstvu, šolstvu, važnosti nadaljnega obstoja naših občin in o čezmejnem sodelovanju, ki bo še posebno v ospredju leta 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica evropski prestolnici kulture. Skratka v ospredje so prišla vsa pereča vprašanja, ki zadevajo slovensko nardono skupnost.

Programske smernice

Med predstavitvijo so bile izpostavljene tudi programske točke, ki sestavljajo volilni program goriške liste SSk. Volilni program povzema geslo “SKUPAJ, PREPRIČANO!” Edino glas stranki Slovenska skupnost in preferenca kandidatki ali kandidatu SSk se lahko koristno obrestuje. Z glasom SSk bo gotovo potrjen slovenski predstavnik v deželnem svetu FJk. V tem smislu je goriška lista SSk vredna polnega zaupanja in podpore s strani goriških volivcev.

 

Deli