Deželni svet FJK nerodno zaključil zakonodajo

Prostorska stiska slovenske socio-psiho-pedagoške službe

Deželni svet FJK je včeraj zaključil XII. zakonodajno dobo. Deželni svetnik SSk Marko Pisani je za jutranji del seje pripravil svetniško vprašanje. Opozoriti je želel na prostorsko stisko, ki jo beleži Slovenska socio-psiho-pedagoška služba. Nanje bi moral odgovarjati pristojni odbornik Riccardo Riccardi. Ta je najavil svojo odsotnost zaradi zadržanosti. Le nekaj minut za tem je taisti odbornik sedel na fotelju v preddverju.

Zasedanje deželnega sveta FJK

Deželni svet FJK

Ogorčenje nad obnašanjem deželnega odbornika

Odbornikovo obnašanje je v deželnem svetu sprožilo val ogorčenja, tudi ker je bila to zadnja priložnost za soočenje s svetniki. »Dogodek ocenjujem kot simbolični prikaz tega, kar sem na splošno doživel v teh osmih mesecih svojega mandata« – piše Marko Pisani. »Tisti, ki me pozna ve, da sem praktičnega in pragmatičnega značaja, zato želim dati svoj konkreten, otipljiv prispevek k rešitvi problemov. Žal sem ob svojih predlogih naletel na gluha ušesa in odklonilno držo in to samo zato, ker sedim v klopeh opozicije. S tako držo je dejansko nemogoče sodelovati ali prispevati za skupno dobro, kar bi moralo biti vodilo vseh izvoljenih. Tudi nadaljevanje popoldanskega in večernega zasedanja ni bilo nič kaj boljše.

 

Deželni svet FJK je imel na dnevnem redu novelo t.i. zakona “omnibus”, ki so ga pripravili pripadniki lige. Besedilo vsebuje celo vrsto sprememb in dodatkov na najrazličnejših področjih od gospodarstva, lova, urbanistike, prostorskega načrtovanja… Vsak člen bi bil potreben podrobne preučitve, širšega soočenja z izvedenci in uporabniki, nasprotno pa smo si besedilo dobili v poštnem predalu le par dni pred obravnavo, pravi Pisani, ki ob tem še dodaja, da taka zakonodajna metoda prispeva k splošni zmedi, normativni nejasnosti in težkemu branju veljavne zakonodaje.

Marko Pisani

Nova deželna uprava mora biti bolj poslušna

»Srčno upam, da bo naslednja deželna uprava bolj poslušna do dobrih in koristnih predlogov, ne glede, če je njihov nositelj drugačne politične opcije. Upravljanje teritorija, politika goratih območij, trajnostni razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma, okoljevarstveni ukrepi, razvoj in vrednotenje manjšinskih jezikov in kulture so izzivi, ki zahtevajo trezno in široko soočenje. Samo tako bodo ukrepi učinkoviti in trajni« zaključuje Pisani.

 

 

 

Trst, 16. februarja 2023

Deli