Izšel je zbornik »NAŠ SKUPNI JUTRI«

Spremembe, ki naj gredo v smer sodobnih razvojnih oblik slovenstva, so s skupnimi močmi uresničljive. Tako pravijo pisci v publikaciji Naš skupni jutri, ki jo je izdal Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček.  Delo, v katerem svoja razmišljanja, poglede in ugotovitve o prihodnosti slovenske narodne skupnost v Italiji, a tudi širši družbi,  objavlja 21 avtorjev in avtoric, so predstavili  v ponedeljek popoldne v Hotelu Eden v Sesljanu, ki ga upravlja družina Pahor iz Devina. Srečanje je nudilo priložnost za izmenjavo mnenj in druženje, kar smo v minulih dveh letih zaradi pandemije zelo pogrešali.

O zborniku, ki ga označuje obravnava raznolikih vsebin in poudarkov, je uvodoma  izčrpno spregovorila urednica Maja Lapornik. Prispevki so nastali izpod peresa mladih in starejših. Dejansko so v delu prisotna razmišljanja predstavnikov štirih generacij. Ker ni bilo vnaprej dogovorjena, predstavlja osrednjo zanimivost publikacije dejstvo, da vsi sodelujoči avtorji izpostavljajo, kako so »spremembe resnično nujne« v znamenju »slovenstva, ki je v koraku s časom.«

Vsak izmed avtorjev ponuja svoj pogled oziroma svojo vizijo o tem, »kar je za nas bistveno.« Eni poudarjajo središčno vlogo slovenskega jezika, drugi ozemlja, tretji šole, četrti varnosti in miru v svetu, peti sodelovanja in angažiranosti, šesti političnega udejstvovanja, itd..

Na predstavitvi, ki jo je vodil Marko Pisani, so posamezni avtorji obrazložili v prispevkih obravnavane vsebine. Delo bodo predstavili še drugje na Tržaškem, Goriškem in Videmskem.  Krožek Šček namerava tako spodbuditi  javna razmišljanja in širšo razpravo o prihodnosti naše narodne skupnosti, v katero naj se vključi čim širši krog ljudi. Organizatorji napovedujejo že jeseni izid zbornika  Naš skupni jutri 2. Kdor bi rad pri tem sodeloval, naj stopi v stik z organizatorji (virgilscek2014@libero.it). Predstavitve zbornika se je udeležila tudi senatorka Tatjana Rojc, ki je izpostavila važnost složnega nastopanja prek gojenja resničnega dialoga znotraj naše narodne skupnosti.

Deli