SSk se nagiba k podpori županski kandidatinji Lauri Fasiolo

Pokrajinski svet SSk za Goriško je včeraj zasedal in obravnaval vlogo stranke na bližnjih občinskih volitvah v goriški pokrajini. Zasedanje je vodila goriška občinska svetnica SSk Marilka Koršič, ki je na začetku prisotne seznanila z aktualnim dogajanjem znotraj goriškega občinskega sveta. Sledilo je poročilo pokrajinskega tajnika SSk Julijana Čavdka, ki je predstavil vse dosedanje pogovore v luči občinskih volitve v Gorici, Krminu, Ronkah in Tržiču. Glavna beseda je seveda zadevala Gorico, kjer so bili pogovori za določitev kandidata in koalicije precej zahtevni in dolgi. Tajnik Čavdek je predstavil nekaj opcij, saj je SSk v tem času doživela veliko zanimanje s strani več političnih skupin in županskih kandidatov. Po tajniškem poročilu je sledila razčlenjena razprava, iz katere je izšlo, da se SSk za goriške občinske volitve začne pogajati z župansko kandidatinjo Lauro Fasiolo in si pri tem prizadevala za zmerno in sredinsko usmerjeno koalicijo. Člani pokrajinskega sveta stranke lipove vejice so tudi podprli predlog tajništva, da bo SSk nastopila s svojo samostojno kandidatno listo in tradicionalnim simbolom.

Za občino Krmin se SSk usmerja v ponovno podporo kandidatu Davidu Buzzinelliju, ki bo kandidiral na listi sedanjega župana Roberta Felcara. Za Tržič in Ronke pa bo še potrebno slediti razvoju dogodkov.

Pokrajinski svet SSk za Goriško je na koncu tudi podelil pooblastilo pokrajinskemu tajništvu, da lahko s polnim mandatom odloča v korist stranke SSk, v kolikor bo prišlo do nepredvidenih sprememb.

Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško

Deli