Dolina SSk, za skupni razvoj Brega

Krajinsko, kmetijsko in turistično ovrednotenje vasi in ozemlja dolinske občine. O teh izzivih je tekla
beseda na seji dolinske sekcije Slovenske skupnosti, na kateri sta o delovanju poročala člana občinske
uprave, Davide Štokovac in Eva Žerjul.
Slovenska stranka pozorno spremlja vprašanje dolinske srenje z namenom, da se to v najkrajšem roku
pozitivno sklene na osnovi sklepa občinskega sveta (poročila sodnega izvedenca).
SSk pozitivno ocenjuje dejstvo, da načrtovalci zaključujejo občinski prometni načrt, ki udejanja vse
iznesene želje glede varnosti in valorizacije teritorija. Načrt bo upočasnil promet v vaških jedrih in
omogočal ureditev kolesarskih stez ter pešpoti.
Pomenljiv podvig predstavlja tudi nov prostorski načrt, za pripravo katerega je odbornik Štokovac
priredil vrsto zelo dobro obiskanih srečanj. Načrtovalci so se lotili dela. Novi načrt bo omogočal
modro upravljanje teritorija. Z obnovo zapuščenih kmetijskih površin in gospodarskim razvojem bo
življenje v Bregu kakovostnejše.
»Prizadevamo si za preseganje ločevanj, iskanje dialoga in za skupni razvoj prek sodelovanja vseh
soudeleženih akterjev.« Tako pravi dolinska sekcija Slovenske skupnosti, ki je na seji vzela v pretres
tudi odmevno dogajanje okrog dolinskih zvonov.
SSk obžaluje, da je v dolinski skupnosti prišlo do takih težav. Zaradi tega dela na tem, da bi se
nesoglasja razčistila, »tako da bi lahko končno vsi skupaj izvajali nove projekte za boljši jutri.«

Deli